Spotkanie miłości z działaniem Bożym w Chertsey, Québec,

przez swoje narzędzie, Dziewczynę mojej Woli w Jezusie.

 

2002-10-05

 

Dziewczyna mojej Woli w Jezusie, w Duchu Świętym: Bóg jest w was. On mi dał poznać swoją Wolę. On wam przynosi swoją miłość, miłość, która żyje w was. Ja jestem narzędziem miłości; jestem tym, czym Bóg chce, abym była. Zupełnie tak, jak wy, pozostaję w obecności Jezusa. On chce, abym już nie była więcej sobą, chce, abym oddała się Jego Woli.

 

Jezus: moje dzieci miłości, taka jest moja Obecność w każdym z was. Jesteście tutaj z własnego wyboru. Jesteście moimi dziećmi: zostaliście wybrani, aby żyć w miłości, przez miłość, dla Miłości. Miłość to jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.

Jesteście dziećmi Boga, jesteście moimi ukochanymi.

Miłość jest w każdym z was, ona was prowadzi każdego dnia, abyście spełnili się w waszym wnętrzu.

Tak, moje dzieci, to Miłość żyje w was.

Wasze życie jest wewnątrz was, a nie na zewnątrz.

Żyjąc w was, przeżywacie wasze dni.

To ja karmię wasze życie, ono jest zasilane przez moje porywy miłości.

Jeśli weźmiecie dziecko i dacie mu jakiś przedmiot, ono go weźmie, popatrzy; będzie chciało użyć go na swój sposób, chcąc zrobić z niego przedmiot:

         albo do zabawy

         albo do pracy

         albo do nauki

To jest na zewnątrz jego samego; to, co jest w nim, to jest moja wiedza:

to Ja jestem tym, który pokazuje mu, co jest dobre dla niego.

Jeśli ono jest małe, chce, aby ten przedmiot był zabawką;

A więc Ja, Bóg Miłości, który jestem w nim, który karmi jego życie, Ja daję mu myśli,

które są karmione przez moją Wolę i ono widzi ten przedmiot jako zabawkę:

rozwija w sobie moją Wolę miłości, która pragnie, aby to dziecko stało się miłe dla tych, którzy chcą się z nim bawić i wspólnie korzystać z tego przedmiotu.

Wszystko jest ode Mnie!

A jeśli to dziecko odkryje, że ten przedmiot jest narzędziem pracy, Ja, który jestem w nim, karmię go, daję mu moją wiedzę: ono widzi w tym przedmiocie taką użyteczność, jaką Ja mu pokazałem; mówię mu, na mój sposób, że ten przedmiot jest dla niego narzędziem pracy, który pomoże mu stać się istotą zdolną do wykonywania tego, co ma robić: aby realizować się, używając tego przedmiotu;

pokazuję mu, poprzez moje porywy miłości, że może pomagać swojemu bliźniemu, że może zrobić z tego przedmiotu narzędzie czynienia dobra wokół siebie i że może tworzyć dzieła; to pochodzi z jego wnętrza; to Ja, który jestem w nim, który go karmi, to ode Mnie ono wie, co powinno robić z tym narzędziem, ponieważ Ja jestem jego życiem;

jestem miłością, która doprowadza go do oddania się swoim braciom i siostrom, z tym, co będzie robiło dzięki temu narzędziu.

A jeśli to dziecko zapragnie pouczyć innych, z tym, co ma w rękach, Ja, Życie w nim, pokazuję mu, że właśnie ono jest narzędziem dla swoich braci i sióstr.

To, co ono będzie miało do podarowania, co będzie miało do zaprezentowania, to jest to, czego się nauczy; ono podaruje moją wiedzę, rozprowadzi moje słowo, pokaże moją miłość, która jest w tym dziecku,

ale ono może podarować to tylko wtedy, jeśli jest karmione Mną.

Wy tu wszyscy, jesteście karmieni przeze Mnie:

To Ja, Życie w was, to Ja jestem waszym pokarmem na każdy dzień, wy jesteście narzędziami miłości:

wy jesteście życiem dla innych: ale Życie: prawdziwe Życie, to, które jest w was,

to Ono wam pokazało, to Ono wam podarowało to, co jest najcenniejsze:

całą miłość mojej Istoty, abyście żyli.

Moje dzieci, jeszcze przed tym porankiem, kiedy wstaliście, Ja przygotowałem was do tego dnia; to moje łaski pokazały wam, że potraficie i jesteście na tyle silni, aby uczynić wasz dzień dniem miłości dla was i dla tych, których zobaczycie i z którymi podzielicie wasz dzień: to wszystko pochodzi ode Mnie.

To Ja doprowadzam was do czynienia dobra, abyście byli pożyteczni, abyście mieli pragnienie dawania po to, ażeby wszyscy inni widzieli, że jesteście miłością.

To, co jest w was, jest ode Mnie.

Ja jestem Miłością, wy jesteście dziećmi miłości;

jesteście karmieni moją Istotą.

Moje dzieci, oddajcie się!

Oddajcie się waszym braciom i siostrom, bo to Ja daję wam życie:

ono jest po to, aby kochać, aby dawać. Oddawajcie się każdemu z was;

nie zatrzymujecie dla siebie tego skarbu, jakim jest wasze życie.

Zachować dla siebie, co jest dobre: to odmawiać sobie także radości, którą inni mogą wam dawać, ponieważ widzicie, jeśli nauczycie się oddawać miłość, która jest w was, a która pochodzi ode Mnie, poprzez wasze gesty, wasze spojrzenie, ponieważ nauczyliście się, że jesteście miłością:

inni, którzy na was patrzą, którzy widzą w was życie, będą również dawać to, co mają.

Ale jeśli wy nie dajecie, nie otrzymujecie; będziecie mieć pustkę w waszym wnętrzu.

Wasze życie zewnętrzne nie będzie mogło wypełnić tej pustki w was, ponieważ

nie przyjmiecie miłości, która przychodzi ode Mnie.

Moje dzieci, Ja jestem miłością w was, jestem miłością w waszych braciach i siostrach.

To, co pochodzi ode Mnie, wraca do Mnie: Ja daję i wciąż daję.

To znaczy, moje dzieci, że kiedy jestem w jakimś dziecku i ono daje miłość, Ja, który jestem w drugim dziecku, które otrzymało tę miłość, Ja też ja otrzymuję. Ja daję miłość temu, aby mógł dać tamtemu, który dał: wówczas Ja oddaję miłość i karmię się miłością.

Jestem Esencją Miłości, moje dzieci.

Miłość karmi się, Ja potrzebuję miłości: kocham to, co pochodzi ode Mnie.

Jestem Bogiem. Bogiem Miłości, On zrodził Miłość, i z tej miłości narodziła się Miłość.

Wy jesteście, moje dzieci, w tym działaniu miłości.

Jeśli nie dajecie, jeśli nie nauczyliście się odkrywać, co drugi chce wam dać, nie będziecie mogli, moje dzieci, być w tej więzi miłości:

zatrzymacie to działanie i będziecie nieszczęśliwi!

Trzeba dawać i oddawać bez przerwy.

Jak dobrze jest żyć! Życie jest poruszeniem każdej chwili Życia.

Moje dzieci, przypominam wam, że jesteście we Mnie, że żyjecie dzięki Mnie, że jesteście dziećmi stworzonymi do miłości, kochajcie waszego bliźniego.

Kochać siebie, to kochać tego, którego widzicie, to nie osądzać na podstawie tego, co widzicie, ponieważ to jest przeciw wam. Jeżeli widzicie wokół was dzieci, które są skłócone, należy, moje dzieci, oddać ich Mnie, powtarzając te słowa miłości, które Ja wam przekazałem, te, które powiedziałem na Krzyżu:

«Przebacz im Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią».

Te słowa powinny być również w was.

Ja nosiłem wszystkie moje dzieci, dałem im moją Istotę, ażeby wszyscy byli miłością.

Jeśli niektórzy z nich odmawiają bycia takimi, jakimi są, nie są mniej miłością, Ja jestem w nich.

Cierpię w nich, ponieważ oni nie chcą Mi się ofiarować, ale Ja jestem zawsze w nich.

Cierpię i ofiaruję się mojemu Ojcu za nich, aby oni widzieli się w mojej miłości.

Wy, moje słodkie dzieci miłości, wy moi kochani, wy, którzy na nich patrzycie,

zwracajcie uwagę na wasze słowa, nie osądzajcie ich, ponieważ Mnie osądzacie, Mnie, który jestem w nich. Pochylam się nad ich grzechami i opłakuję ich uchybienia.

Moja krew spływa na nich, ażeby im pomóc rozpoznać się takimi, jakimi są i jeśli są głusi na moje wołanie miłości w nich, Ja trzymam ich mocno, ażeby się nie zgubili, ponieważ Szatan jest wokół nich, robi co chce z tymi dziećmi.

Ja, który jestem w nich, objawiam się i przyjmuję te strachy przeciwko nim.

Moje ciało krwawi, moje rany nie przestają się otwierać, ponieważ oni są w błędzie; na skutek odmowy słuchania Mnie w nich, Ja nie mogę ich odrzucić.

Pozwoliłem się ukrzyżować dla nich.

To dla nich przyszedłem, dla tych, którzy popełniają grzechy przeciwko Miłości.

Oni, którzy są miłością, sami narażają się na cierpienia, i Ja, który jestem Synem Boga, Moc, Ja ich trzymam w mojej miłości wbrew ich woli, aby nie dali się wciągnąć w całkowitą odmowę Miłości.

A wy, moje dzieci miłości, wy, Moi kochani, wylewam na was łaski miłości, które pozwolą wam widzieć moją Obecność w nich.

Ja wam mówię:

«Moje dzieci światła, popatrzcie na te dzieci, które chcą zaprzeć się ich Boga, odmawiając bycia dziećmi miłości, dziećmi Bożymi, popatrzcie na nich, Ja cierpię w nich! Potrzebuję was, waszych modlitw, waszych wyrzeczeń.

Ja wiem, że cierpicie, widząc te dzieci, które są daleko ode Mnie, który jestem miłością.

Wiem, że na tym świecie są sekty, które tworzą swoje własne prawa,

ponieważ odmawiają bycia we Mnie. Te wszystkie dzieci są w ciemności.

Ja jestem Prawdą, Ja jestem Światłem, Ja jestem Drogą, która sprawi, że zobaczą, że są miłością, a wy, moje dzieci światła, wy oddajecie się przez miłość, w miłości, z Miłością, dla nich.»

«Wy gromadzicie w was czyny, które będą wam ukazane.

To Ja, moi kochani, który jestem w was, Ja jestem Miłością: Życiem, który karmi was moim Życiem po to, abyście mogli spełnić te czyny.

Te czyny pochodzą z dobroci, słodyczy i czułości!

One nie osądzają, to są akty miłości dla tych, którzy są przeciwko Miłości.

Wy cierpicie obecnie, wy widzicie te błędy i pragniecie, aby to się zatrzymało.

Moje dzieci miłości, to jedynie Ja mogę sprawić, to nie wy, ponieważ ten świat doświadcza

działania apostazji.»

«Oni wyrzekli się swojego Boga pragnąc pełnić swoją wolę, odrzucając moje prawa miłości:

te, które dałem Mojżeszowi.

Chcą pełnić swoją wolę, ażeby nie być zależnym od nikogo na tym świecie:

tym świecie, moje dzieci, który jest napełniony swoją własną ludzką wolą.

Oni już nie widzą tego, co robią, bowiem ufają swojemu ja.

Tak, oni żyją tylko dla swojego ja, chcą robić to, co im się podoba, wmawiając sobie,

że są panami własnego życia.»

«Oni sami tworzą prawa dla siebie, ale nie zdają sobie sprawy, że ich indywidualne prawa są zarządzane przez większość, a ludzkość moje dzieci, nie ma serca. Ich serce jest bez miłości, bez chęci dzielenia się, nic nie ofiaruje.

Moje dzieci miłości, wy, moje istoty światła, czy wy możecie przyjść z pomocą, dzięki waszym środkom, temu światu, który ostudził swoje serce przez wszelkiego rodzaju fałsz?

Jestem tylko Ja, Miłość, która żyje w nich, która pochyla się nad ich grzechami i w każdej chwili pozwala się krzyżować dla nich.»

Powiedziałem do mojego Ojca: «Ojcze, Ja pragnę. Ja chcę te dzieci, oni są moi.

Ja chcę ich napoić, Ja chcę ich nakarmić moim Życiem, które daje życie, które rozgrzewa, które zmiękcza, które mówi miłością. Ja wiem, Ty ich kochasz; dałeś Twojego jedynego Syna, aby byli z Tobą. Kocham Cię Ojcze miłości. Chcę pozostać na tym Krzyżu dotąd, dopóki każde z Twoich wybranych dzieci, odpowie na Twoje wołanie miłości.

A wy, moje dzieci światłości, którzy tak bardzo pragniecie, aby wasi bracia i siostry się poprawili i rozpoznali się dziećmi Boga, nie traćcie odwagi.

Oddajcie Mi wasze cierpienia, złóżcie je w moim Sercu, które jest otwarte przez miłość, przyjdźcie schronić się w moich ranach miłości.

Wydobędę moje łaski, które was oświecą.

Staniecie się, moje dzieci, dzięki moim łaskom: dziećmi miłości, całkowicie w mojej miłości.

Moja miłość jest czysta, ona nie osądza swoich dzieci.

Moja miłość przemieni was, moje dzieci, w istoty doskonałej miłości.

Będziecie istotami, które obdarzają, i tak będzie się działo za każdym razem, moje dzieci, kiedy będziecie ofiarowywać swoje życie, ponieważ jestem Życiem waszego życia, jestem Tym, który karmi wasze życie, i wasze życie będzie moim Życiem.

Nie będziecie już dłużej dziećmi woli ludzkiej, ale dziećmi Woli Bożej:

wasze Życie będzie moim Życiem.

Jaki jestem dla mego Ojca, tacy będziecie we Mnie dla miłości mojego Ojca.

Będziecie kochać waszych braci i wasze siostry.

Spełnicie się w mojej Woli.

Moje dzieci, to są przypomnienia moich nauk.

Nie przychodzę, aby wam przynieść coś nowego, przychodzę przypomnieć wam to, co już mówiłem moim apostołom:

«miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem».

Staniecie się miłością, którą powinniście być zawsze.

To Ja przemienię was w doskonałe istoty miłości.

Przyszedłem upomnieć się o wasze tak.

To, co powiedzieliście wczoraj, moje dzieci, dzisiaj jest odnowione przez moje działanie miłości, i które powiecie jutro, Ja je wzmocnię,

ponieważ wszystko jest w Bożej Woli.

Ja już wypełniłem Dzieło mojego Ojca.

Znam każdego z was, wiem, którzy powiedzą tak.

Wasze tak, moje dzieci, Ja je wszystkie znam i znam wasze słabości!

Wzmacniam was w każdej Eucharystii, po to, abyście byli doskonali, tak, jak chce tego mój Ojciec, moje dzieci.

To dziecko pozwala się przemieniać w każdej chwili dzięki moim łaskom; wy, moje dzieci, pozwalacie się przemieniać w każdej chwili dzięki moim łaskom.

Nikt nie może wypełnić Woli Miłości bez przyjścia do Mnie, by umrzeć we Mnie.

Moje dzieci, kiedy spowiadacie się i kiedy przedstawiacie siebie jako niedoskonałe dziecko, Ja, który was znam,

wylewam na was łaski, które pomagają wam stać się dziećmi Bożymi.

Moi kochani, Miłość jest w was, Miłość was karmi.

Chleb jest moim Ciałem, wino jest moją Krwią: karmię was moim Życiem,

jesteście życiem w moim życiu.

Wy już nie jesteście sobą, jesteście Mną i to, moje dzieci, dokonuje się w mojej miłości dla was.

Ten świat pozna przemianę miłości przez moją miłość!

To tylko Ja, który spowoduje to działanie miłości, i to już się zaczęło.

Rozpocząłem od was, moje dzieci światła.

Pokażę wam, jak bardzo działam w każdym momencie waszego życia: to dzieje się dzięki Woli Bożej.

Jesteście, moje dzieci, w trakcie zbliżania się do Nowej Ziemi.

składam w waszych sercach moje łaski miłości dla was, dla waszego bliźniego.

Ukazuję wam, kim jesteście: wszyscy jesteście moimi istotami miłości.

Pomogliście tym, którzy nie znają drogi, gdyż i oni także kierują się w stronę Woli Bożej.

I ci wszyscy, których nosicie, moje dzieci, i ci, którzy są w błędach, które Ja znam, gdyż jestem w nich, oni również powiedzą swoje tak, ponieważ to Ja ich karmię.

Przenikam moje dzieci światła, które oddały się mojej Woli miłości i wylewam na nich moje łaski, które pokażą im, że zostali wybrani, aby wejść do tego miejsca miłości: mojej Nowej Ziemi.

Nie będzie nic poza światem miłości, światem utworzonym na mój obraz.

Moje dzieci, te dni was karmią:

         one wam przypominają, kim jesteście,

         dlaczego jesteście tutaj,

         i jaka jest wasza misja.

Tak, moje dzieci, oto wasza misja!

Nie jesteście tutaj z własnego wyboru, to Ja was wybrałem i to wy, moje dzieci, odpowiedzieliście przez wasze tak na moje prośby miłości dla was i dla nich:

moje dzieci, to właśnie dla nich pozostaję na Krzyżu.

Pokaże wam, moje dzieci to, co jest obecnie w was.

Pokażę wam wszystkie wasze dzieła, które były zasilane moją miłością i wszyscy zostaniecie wynagrodzeni, ponieważ Miłość daje i wciąż daje: jest to działanie życia.

Życie wieczne nie ma końca.

Wielka będzie wasza radość!

Moje dzieci, to jest wezwanie do miłości.

Świat, który was otacza i który sam sobie szkodzi, pozna świat pokoju i radości.

Ale, moje dzieci, trzeba, abyście Mi zawierzyli całkowicie, w mojej Woli.

Przypomnijcie sobie, moje dzieci, dałem Hiobowi miłość i on zaufał Mi, i on otrzymał wszystko ode Mnie.

Obdarzyłem go fizycznie i duchowo, doświadczyłem go na prośbę Szatana, ponieważ znałem mojego syna, Ja karmiłem go moim Życiem.

A więc wszystko zostało mu zabrane i poczuł wielki ból w sobie, wokół siebie i wypowiedział swoje tak: nie odmówił Mi swojej miłości.

Widziałem jego cierpienie; on był uległy mojej miłości: ani jeden wyrzut nie wyszedł z niego.

Nie obwiniał Mnie, bowiem wiedział, że go kocham, a Ja wiedziałem, że on Mnie kocha.

Wielka była jego nagroda!

 Dałem mu więcej, niż otrzymał na początku.

Moje dzieci miłości, oddałem moje Życie za was, napełniłem was miłością i wy, miłość, zostaliście wystawieni na próbę i (dzisiaj) żyjecie, moje dzieci, w bólu.

           Ja jestem synem Boga, wszystko otrzymałem od mojego Ojca, On dał Mi wszystko: wy wszyscy byliście we Mnie, wy miłość.

           Przyszliście na ten świat, aby być dziećmi miłości, byliście bogactwem mego Ojca, On wam wszystko dał: całą swoją miłość, i Ja, Miłość, wszystkich was nosiłem

           Oto nadeszło doświadczenie, doświadczenie, które powinno uczynić z was istoty miłości.

           Na skutek grzechu, odrzuciliście miłość mojego Ojca, a więc przyszedłem umrzeć na Krzyżu.

           Cierpiąc we Mnie, cierpiąc zewnętrznie, fizycznie, Ja dałem wam moje Życie i ofiarowałem mojemu Ojcu ten dowód miłości.

To wszystko było we Mnie, tak jak Hiob.

Ten ból, który powoduje cierpienie mojego ciała jest nadal we Mnie.

Cała moja Istota jest w bólu, tak, jak i on [Hiob] był.

Nie chciałem was oskarżać, nie karciłem was, przyszedłem, aby ponownie wziąć was w Siebie po to, abyście mieli w was miłość; i, moje dzieci światła, wszyscy ci, którzy Mi się ofiarują, otrzymają wielką nagrodę.

Bóg, mój Ojciec, obdarzy was ponownie swoją miłością, ponieważ On Mi niczego nie odmówił.

Nosiłem was i mówiąc tak Miłości, będziecie wynagrodzeni,

tak jak mój Ojciec wynagrodził Hioba.

Widzicie, moje dzieci, jego ofiara była poniesiona w Bożej Woli,

aby wam pokazać miłość, wierność miłości.

Bądźcie dziećmi wiernymi miłości mojego Ojca.

Ja nosiłem was zanim narodziliście się.

Przychodzę was odszukać, by zaprowadzić was do mojego Ojca.

Moje dzieci, ujrzycie Jego Chwałę.

To będzie również wasza chwała, ponieważ wielka będzie wasza nagroda za wasze pozostanie w miłości.

Z powodu waszego tak, będziecie w wiecznej radości.

Moje dzieci, kocham was.

To Miłość do was mówiła. To Ja Jestem w waszej obecności:

Ja jestem Życiem.

Korzystałem z tego narzędzia dla was. Nauczałem was. Kocham was, moje dzieci miłości:

to jest na wieczność. Idźcie w pokoju, moi kochani. Amen.