Spotkanie miłości z działaniem Boga w Hebertville, Québec,

przez swoje narzędzie, Dziewczynę mojej Woli w Jezusie.

 

2002-09-17

 

Bóg Ojciec: Moje dzieci miłości, Bóg wybrał, On Sam, każdego z was; każdemu dał, w was, głos Miłości: to ten głos, tutaj, tego wieczoru, mówi do was.

Ja jestem Miłością, Ja jestem Żywy. Nie, moi ukochani, Ja się nie powtarzam, za każdym razem, kiedy słyszycie Miłość, która mówi o miłości, zachodzi w was zmiana: stajecie się, mocą Bożą, mocą Miłości, istotami miłości.

Jest w miłości, moje dzieci, działanie, i to działanie jest żywe: to jest Życie Boże.

Życie w Bogu jest niezmienne: ono nie może się zmienić, ono jest miłością nieskończoną,

któż z was może pojąć, kim jest Bóg?

Nie ma słów, które mogłyby opisać, kim jest Bóg: Najwyższa Istota, Istota Miłości, która kocha was do tego stopnia, że oddała za was swoje własne Życie.

Kto z was, moje dzieci, może pojąć taką miłość?

Kto z was, moje dzieci, może się oddać, ofiarować: swoje Życie, którym jest własny Syn.

To On jest Miłością.

Miłość się oswobodziła, aby przyjść do was, by ofiarować wam swoją Istotę: mojego Syna i Mnie. Któż może zrozumieć to działanie miłości?

Tylko miłość może ogarnąć całą wielkość tego jedynego, unikalnego gestu.

Moje dzieci, żadna istota nie może dokonać takiego czynu

               jest tak doskonały,

               jest tak wzniosły,

               jest tak oddaniem samego siebie!

Miłość ofiaruje się dla was, małe Boże istoty.

On chce mieć was w sobie, chce, byście byli częścią miłości, miłości nieskończonej, tam, gdzie wszystko jest doskonałością.

 

Jezus: Wy, niedoskonali tej ziemi, przez waszą ludzką wolę, pozwoliliście wkraść się błędom do mojego dzieła. Zapomnieliście, moje dzieci, że Bóg Ojciec oddał swoje własne Życie za każdego z was. On Sam jest Życiem swojego Życia: wy jesteście, moje dzieci, Jego częścią.

To Bóg Ojciec, w działaniu miłości, które dało życie pierwszemu dziecku na ziemi

i ta część, moje dzieci, jest życiem.

Życie nie może się zatrzymać, ono jest wieczne:

               ono jest obecne w każdym dziecku:

               to jest Boże życie;

               moje dzieci, to życie jest w każdym z was,

               i w każdym dziecku tej ziemi,

               i to jest, od pierwszego Bożego dziecka.

On was kocha, moje dzieci: On przypomina wam to działanie miłości.

On chce, abyście wiedzieli, że kocha was pomimo wszystkich waszych ludzkich błędów.

Moje dzieci miłości, słuchajcie głosu, który krzyczy w waszym życiu:

               On chce zgromadzić was w swoim Życiu, by sprawić, byście byli tacy,

jacy powinniście być:

               dzieci na jego podobieństwo,

               dzieci Miłości, doskonałe we wszystkim,

               znające tylko dobro,

               dające poznawać swoim dzieciom tylko miłość.

Moje dzieci, Miłość jest działaniem, jest ofiarowaniem samego siebie.

Miłość nie może być dla siebie, ponieważ miłość żyje.

Daje się bezustannie; ofiaruje się, aby uszczęśliwiać innych, ponieważ jej szczęście: to dawanie miłości, którą On jest.

Kiedy On widzi dziecko, które należy do Niego i które nie dzieli się miłością, którą otrzymało

od Niego: cała jego Istota cierpi.

On jest oddaniem miłości, On chce, aby to działanie było w tym dziecku.

Jeśli to dziecko odmawia dania tego, co otrzymało od Boga, ono zatrzymuje to działanie,

i Bóg, który jest Miłością, czeka.

On nie chce zmuszać tego dziecka, aby dawało miłość, ponieważ Bóg jest Miłością:

Miłość nie zmusza.

Miłość zbyt kocha, a więc On wysyła Miłość, On Sam: swoją Istotę, aby pokazać jak Bóg kocha swoje dziecko, jak chce, aby było istotą jego Istoty!

On sam jest w tym dziecku, nie może więc nic zrobić, aby to dziecko przestało dawać, On

potrzebuje jego miłości; nie dlatego, by nie miał w sobie upodobania: On jest Esencją miłości

Miłości, mój Ojciec i Ja, Ja jestem w moim Ojcu.

Miłość zadowala się sama sobą, ale jego Miłość jest tak czysta, tak doskonała, On chce dawać.

A więc, Jezus Miłość przyszedł na ziemię, aby pokazać temu dziecku, od kogo przychodzi.

Ale to dziecko nie zrozumiało, nie uciekło się do Jezusa;

a więc, Jezus miłości ofiarował się swojemu Ojcu, aby pokazać jak bardzo go ukochał!

Jego dziecko ofiarowało Życie Swemu Ojcu, tak jak Ojciec ofiarował swoje Życie dla Życia

którym jest Syn, dla miłości.

Jest w tym działaniu dar miłości niepojętej, moje dzieci: Ojciec, który daje swoje Życie

z miłości, i Syn, który daje swoje Życie swemu Ojcu, aby uratować to dziecko.

Któż może zrozumieć to działanie, moje dzieci? Żadne z was, ono jest doskonałe!

Bóg jest tym działaniem miłości, On wszystko oddał.

Moje dzieci, On chce mieć was dla siebie:

a więc, jego Syn miłości wziął wszystkie błędy, które przerwały to działanie, by je doprowadzić do śmierci, aby w końcu nie było żadnego grzechu, który mógłby zatrzymać ten przepływ miłości.

 

Moje dzieci, Jezus wypełnił Wolę swojego Ojca.

Poprzez swoją śmierć ofiarował się Miłości, i Bóg Ojciec, w swojej nieskończone miłości,

On Sam dał swoją akceptację na to oddanie.

On Sam był ze swoim Synem w tym działaniu, i Miłość zwyciężyła śmierć.

Miłość trysnęła w eksplozji, w działaniu miłości:

Wzniosła Istota Życia, jego Syn, poznał Chwałę oddania się z miłości dla tych wszystkich, których kocha.

« A, ty, mała istoto miłości, to do ciebie mówię, do ciebie, która się rozpoznajesz jako grzesznik, jako istota niegodna tej miłości, jeśli pozwolisz zagarnąć się temu działaniu miłości, to znaczy, że akceptujesz, że wyrwę z ciebie wszystko to, co nie jest miłością.

Aby przyjść do Mnie, trzeba stać się istotą miłości i żyć tylko tak, aby podobać się Bogu,

nie sobie samemu, nie temu, co jest zewnętrzne w miłości, ale tylko dla miłości.

Aby stać się, ty również, uzupełnieniem tego działania miłości, kiedy akceptujesz oczyszczenie: to znaczy, że akceptujesz również przyznanie się, że jesteś tak mały, słaby i to, czym jesteś, i rodzi się w tobie potrzeba odczuwania miłości;

i właśnie dlatego, mój synu, moja córko, poprosisz o przebaczenie: przebaczenia wszystkich

twoich błędów, jakie popełniłeś przeciwko miłości,

i kiedy za pośrednictwem mego świętego syna, kapłana, otrzymujesz od nas przebaczenie,

ty pozwalasz zagarnąć się temu działaniu i uczysz się, powoli, stać się dzieckiem takim, jak

Bóg oczekuje od ciebie.

Ty, który poznałeś grzech, ty masz tak wiele do nauczenia się!

Ja chcę ci pomóc, i z cierpliwością, z miłością, będę cię podtrzymywał, abyś w końcu stał się na moje podobieństwo: doskonałą istotą miłości, istotą pełną piękna, która chce się oddać, nie zatrzymując nic w sobie»

 

Każde dziecko, które zna to działanie miłości, nie może przestać dawać,

ponieważ odkrywa ono, że dawanie przynosi radość. Jest w nim tak wielka radość, która

pobudza w nim miłość i ta miłość nie przestaje być w ruchu.

Ono nie może się zatrzymać, ono jest już działaniem miłości tak, jak jego Bóg,

ponieważ jego Bóg karmi go swoją miłością.

Bóg chce, każdemu z was, moje dzieci, dać poznać to działanie miłości, na wieczność.

Jest w tym świecie tyle miłości, o której nie wiecie! Tak wiele istot, które przerwały to działanie!

Przez waszą obecność tutaj, moje dzieci, chcecie ofiarować waszemu Bogu siebie samych,

Akceptując, by zabrał z was to, co On sam złożył: swoją miłość, i ze swoją miłością, On zrobi z was istoty swojej Istoty.

Wy sami, moje dzieci, tego nie potraficie, musicie być całkowitym oddaniem.

Wasza niedoskonałość powstrzymuje was w całkowitym oddaniu się,

I tylko Bóg, Bóg sam, może wam w tym pomóc.

Poprzez waszą obecność, tutaj, w tym świętym miejscu, w którym zamieszkuje sam Bóg,

przyszliście czerpać pokarm Boży: miłość.

Moje dzieci, kiedy kapłan konsekruje chleb, kiedy konsekruje wino, to konsekruje miłość.

On przedstawia wam Ciało i Krew Miłości.

On daje się wam poprzez konsekrowane dłonie kapłana, i przez to działanie miłości,

On ofiaruje się, abyście wy również ofiarowali się, moje dzieci,

i cała wasza istota jest w tym działaniu miłości.

Tylko Jezus może to zrobić w was, sami z siebie tego nie potraficie.

Ten niebiański Pokarm, to miłość: to miłość mego Ojca, to miłość Syna, to miłość Ducha Świętego,

 która jest tym działaniem.

Bóg był w tym działaniu miłości, ponieważ jest miłością, i wy, moje dzieci, kiedy pozwalacie

pochwycić się Miłości, pozwalacie przekształcać się w tym działaniu.

Moje dzieci, nie ma co sobie zadawać tysiąca pytań: ”jak możemy stać się istotami miłości?”

wystarczy pozwolić się kochać przez Boga.

Trzeba, moje dzieci, abyście miały pragnienie przyjścia i czerpania tego pokarmu w was,

aby Bóg dokonał tego aktu miłości, i to pragnienie od początku pochodzi od mojego Ojca,

pochodzi ode Mnie, pochodzi od Ducha Świętego.

On składa w was łaski, byście mogli zbliżyć się do Miłości.

Wszystko jest ofiarą mego Ojca dla was: wszystko jest poruszeniem miłości.

Życie, moje dzieci, jest miłością! Nikt, dobrze mówię, moje dzieci, nikt nie może przeszkodzić temu działaniu miłości, ponieważ miłość jest żywa.

To wy, moje dzieci, przez waszą odmowę działania, przeszkadzacie samym sobie.

Bóg Miłość nosi każdego z was: On chce was wszystkich dla siebie, On nie chce, aby żadne

z was się zgubiło.

Bądźcie dobrzy dla siebie, kochajcie siebie takimi, jacy jesteście, uczcie się poznawać wasze

wnętrze. Bóg jest w tym działaniu miłości;

on chce was nauczyć poznawać siebie takimi, jacy jesteście:

istotami stworzonymi, aby dawać, istotami stworzonymi, aby dzielić się, istotami stworzonymi,

aby ofiarować wszystko z siebie Bogu, samym sobie, waszym bliźnim.

Moje dzieci, bądźcie istotami, które chcą żyć na wieczność w tym działaniu, które nie może być przerwane, ponieważ miłość karmi się miłością, miłość wytwarza miłość, i miłość zawsze się ofiaruje, by móc ofiarować się od nowa.

Wy, którzy nie odnajdujecie się w tym działaniu, oddajcie się Bogu, Bóg, On sam wam pomoże.

Moje dzieci, Ja jestem Tym, który chce każdego z was, Ja jestem działaniem miłości, i to działanie, poprzez swoje narzędzie, mówi do was tego wieczoru.

Wy również jesteście w tym działaniu; wy jesteście zjednoczeni z tymi, którzy odpowiedzieli na wezwanie Boga. Jest w was pragnienie poznania wieczności, Ja jestem Wieczny. Nie pozostaje nic innego, moje dzieci, jak oddać się bez strachu, gdyż miłość jest tym, co doskonalsze, najpiękniejsze, najcudowniejsze dla każdego z was, jest Pokarmem wiecznej miłości. Amen.