Spotkanie miłości z działaniem Boga w Otterburn Park, Québec,

przez swoje narzędzie, Dziewczynę mojej Woli w Jezusie.

 

2003-02-21

 

Dziewczyna mojej Woli w Jezusie, w Duchu Świętym: Powtarzam te słowa, to są słowa miłości. Te słowa należą do was i pochodzą od Boga. On chce wam dać tego wieczoru dowód swego działania, On jest w każdym z nas.

Bóg jest życiem.

 

Trójca Święta: Mówię przez to dziecko. Ona zgodziła się być dla was narzędziem miłości:

Ja osobiście przygotowałem to dziecko, zanim wy wszyscy przyszliście na ten świat.

Jestem Trójcą Miłości i wszystko jest w Nas mocą.

Przez Nas, My się spełniamy.

Nam nie potrzeba nikogo: MY JESTEŚMY.

Jesteśmy Mocą. Jesteśmy Wolą Boga.

Moi kochani: Wola Boża jest w was;

                żyjecie przez Nas. Oddychacie miłością;

                wasze oczy są uczynione, by uchwycić ruch miłości;

                wasze uszy były utworzone, by uchwycić dźwięk miłości;

                nie przyszliście na ten świat, by żyć błędami: jesteście doskonali przez Nas;

                powinniście przyjść do Nas, aby odkryć waszą doskonałość;

                bez Nas, kontynuujecie życie w ignorancji tego, kim jesteście.

Czytaliście nadaremnie książki, które was kształcą

ale to w was powinniście się nauczyć dawać: dawać wasze życie Nam, woli Bożej.

To przez Nas ci ludzie przyszli, aby żyć na ziemi;

to Ja, Bóg miłości, uczyniłem całą jej zawartość:

wszystko powinno należeć do was.

To wszystko, co jest teraz na tym świecie, jest waszym odbiciem a nie odbiciem Boga miłości.

Ja, wszystko było czystością, świetnością!

Panowała równowaga: wszystko było w harmonii, ale ten świat:

                chce żyć swoją ludzką wolą, odrzucając żyć w sobie;

                chce żyć tylko na zewnątrz, zapominając o swoim wnętrzu;

                chce postrzegać kolory i kształty przez swoją własną wolę;

                chce słyszeć dźwięki przez siebie samego;

                chce budować swoje dzieła swoją ludzką wola, zapominając o skarbach, które są w nim.

My, Trójca Miłości, złożyliśmy życie w każdym z was.

Życie, które płynie w was jest z Nas, Miłości. Jesteście istotami miłości.

Och! moje dzieci, przez to dziecko, słyszycie często o miłości, gdyż Ja jestem Miłością w niej; to Ja, który przez nią mówię, aby złączyć się z wami, byście poznali, kim jesteście; wszyscy jesteście narzędziami miłości, jeśli tego chcecie!

Jeśli chcecie, aby Życie was przyjęło, powinniście, moi kochani, oddać się, wszystko zostawić.

Wasza ludzka wola doprowadziła was do chaosu:

właśnie to jest wokół was

Ten świat jest wypełniony przemocą:

                nie chce już kochać swojego bliźniego,

                nie chce się wyrzec tego, co zbudował,

                z mojego tworzywa zrobił świat egoistyczny, w którym jest tylko brzydota.

Wasz pot wznosi się do Nas: pracujecie ciężko. Te ciężary są tak ogromne,

że pocicie się, ponieważ jest w was ludzka wola, która zajęła całe miejsce Woli Bożej.

Musicie się opanować, należy nauczyć się jak dzieci, małe dzieci, jak żyć w Bogu.

Przychodzę zmienić oblicze waszego świata;

Przynoszę wam to, co powinniście mieć przed nieposłuszeństwem waszych pierwszych rodziców:

                miłość,

                miłość w stanie czystym, bez żadnej skazy,

                miłość, która daje, która ofiaruje, która się oddaje, która nie pyta.

                Miłość, ona jest ode Mnie.

                Ja jestem, Ja Bóg Miłości doskonałej.

                Moja miłość jest doskonała, bez żadnej skazy.

Tak więc, moje dzieci, chcę was takimi, jakimi powinniście być, pod stosem waszych wad.

Wasza nieczystość przeszkadza wam odkryć istotę doskonałą, którą jesteście: we Mnie, tylko we Mnie staniecie się nią.

 

Jezus:Jestem Synem Boga, który się wam oddaje, który się ofiaruje każdemu z was, aby was wziąć.

Gdy, moje dzieci, zbliżacie się do Mnie w Świętej Eucharystii, jestem w was:

Ja sprawiam, że posuwacie się do przodu;

To Ja, który jestem w was, posuwam się;

Ten ruch, to działanie miłości, które w was złożyłem;

nikt nie mógłby zbliżyć się do Boga, gdybym nie złożył w nim miłości:

to miłość, która przywołuje miłość,

i to miłość, która daje się przez ręce kapłana;

te ręce są moje:

to Ja się wam oddaję;

kiedy Mnie przyjmujecie, Ja, który jestem w was:

biorę siebie i biorę każdego z was, aby uczynić moimi, byście stali się istotami miłości.

To jest działanie, które was karmi, które uczy was, kim jesteście.

Powinniście się rozpoznać takimi, jakimi jesteście: dziećmi Boga, dziećmi uczynionymi do miłości, stworzonymi do dawania.

Skoro Ja się wam oddałem, oddajcie się, oddajcie się Miłości;

przemienię was w istoty doskonałe:

w ten sposób Ja sprawię, że wyrzekniecie się waszej ludzkiej woli.

Wkrótce, moje dzieci, będzie tak, jak Ja tego chcę.

Przeze Mnie staniecie się istotami boskimi:

to Ja, Bóg, który was ubóstwię.

Och!, moje dzieci, powiecie: «Dlaczego nie jesteśmy nimi od momentu, gdy Ty nas bierzesz w siebie w Komunii?»

Moje dzieci, powinniście się sami wyrzec waszej ludzkiej woli; powinniście ją złożyć na patenie,

abym przez ręce mojego kapłana, Ja, Syn Boga, przedstawił waszą ludzką wolę mojemu Ojcu.

To Ja wziąłem wasze grzechy, uśmierciłem je.

Wszystko ofiarowałem mojemu Ojcu przez miłość do was;

teraz wy, wy powinniście zgodzić się wyrzec waszej ludzkiej woli:

żyć tylko dla Boga, oddychać tylko dla Boga, patrzeć tylko dla Boga,

słyszeć tylko dla Boga i dawać tylko dla Boga.

Powinniście wziąć wasze życie i dać je Bogu, a Ja napełnię je moimi dobrodziejstwami: nakarmię was moim Życiem.

Moje Życie jest dla was łaską; przez sakrament Eucharystii:

daję się wam; przez Hostię: Ja Jestem.

Bóg żyje w was, daje się wam, aby napełnić was swymi łaskami.

Wasza dusza rozpoznaje swojego Boga; ona chyli się przed niebieskim Pięknem;

ona potrafi rozpoznać swoją Boskość, gdyż wasza dusza jest boska i to wasza dusza sprawia, że żyjecie.

Moi kochani, bez waszej duszy nie bylibyście żyjącymi; życie: to dusza, wasze ciało jest tylko materią; ale Ja, Bóg, w mojej miłości, stworzyłem z ziemi wasze ciało;

tchnąłem w nozdrza mojego syna Adama tchnienie miłości: to tchnienie, to jest życie: to jest moja miłość.

Życie Boga jest w każdym z was.

Moje życie jest boskie: to wasze boskie życie sprawia, że żyjecie ziemskim życiem.

Żyjecie tylko przeze Mnie;

musicie, moi kochani, nauczyć się, że Ja chcę tylko waszego dobra;

proszę was, byście się wyrzekli waszego życia, które w tej chwili umiera;

jego już nie ma w działaniu miłości;

wasze ziemskie życie zeszło do świata zimnego, bez miłości;

jeśli żyjecie: to Ja tego chcę, ponieważ Ja chcę was wszystkich we Mnie;

dałem się dla każdego z was z miłości, abyście byli w moim Życiu, w waszym życiu:

waszym życiu miłości, tym, które jest w was, tym, które umie odkryć prawdziwą wartość tego, co jest dla was odpowiednie.

Wiem, że wkrótce każdy z was musi podjąć decyzję:

kompletnego wyrzeczenia się waszej ludzkiej woli.

Tak, moi kochani, chociaż chcecie żyć w Bogu, dla Boga, z Bogiem, w tym samym momencie:

wasza ludzka wola wstrzymuje was;

jesteście wciąż z waszymi dobrami materialnymi

                waszymi domami,

                waszymi samochodami,

                z waszym roztrzęsionym życiem,

                dźwiękami wychodzącymi z waszych telewizorów, waszego radia:

To wszystko, moje dzieci, jest częścią waszej ludzkiej woli,

I chociaż myślicie Mi to wszystko oddać, to jeśli w tym momencie, moje dzieci, zapytałbym was:

«Czy jesteście gotowi wyrzec się wszystkiego, co posiadacie, dla Mnie, tylko dla Mnie, uczynić, tak jak mój syn Franciszek?

Tak jak mój syn Franciszek z Asyżu?

Bylibyście gotowi, moje dzieci, ogołocić się i przybliżyć się do waszego Boga, bez tego, co nagromadziliście w ciągu waszego życia?»

Och! Moje dzieci, tylko dzięki moim łaskom możecie dojść do tego.

Widziałem wasz świat i ten świat jest bardzo materialistyczny!

ale z moimi łaskami będą mogli wyrzec się tego wszystkiego, co nagromadzili, przez miłość dla Mnie, waszego Boga, a wy, moje dzieci miłości, nie bójcie się, pomogę wam.

Moja Matka, moja słodka Mama miłości, okryje was Swoim macierzyńskim płaszczem.

Zostawcie wasze serce otwarte;

pozwólcie przeniknąć Jej czułości.

Matko miłości, Ty, która wyrzekłaś swoje fiat, aby dosięgnąć najgłębszego dna tego świata:

oddałaś się, Matko Miłości, w pokorze, w maleńkości.

O Matko najczulsza, bardzo godna łask Trójcy Świętej, oto twoje dzieci.

 

Maryja:

Jestem Matką Miłości. Jestem obecna z wami, moje dzieci.

Bóg bierze to dziecko. On czyni ją niewidzialną, aby pozostała w Woli Bożej. Ona jest z wami w tej chwili, wewnątrz was i wy, wy wszyscy jesteście moimi dziećmi.

Jestem Mamą Miłości.

Mieszkam w Sercu mojego Syna.

Serce mojego Syna jest w każdym z was.

On jest Miłością i wy, moje dzieci, jesteście w Nim;

Ja jestem w każdym z was:

modlę się za was, wstawiam, abyście byli gotowi.

Moje dzieci, Ja, Matka Woli Bożej, staję przed wami, aby wam dać porady miłości.

Jesteście wszyscy wolni, by przyjąć rady waszej Mamy,

I musicie wiedzieć, że Bóg respektuje waszą wolność;

do was należy wypowiedzenie waszego tak, kiedy się zaprezentuje w was.

Widzicie, ten czas jest czasem łask;

on was przygotowuje na przyjście mojego Syna w Chwale, w was;

ten czas został przygotowany dla was;

on został wam dany, gdyż mój Syn zna każdego z was:

                On wie, że niektórzy się wahają,

                że niektórzy się boją,

                że niektórzy nie chcą się wyrzec tego, co nagromadzili.

Ja, wasza Mama, która was kocha, jestem w was, aby wam pomóc zdobyć się na to, co powinniście zrobić:

to ze Mną wyrzekniecie się wszystkiego, co jest wokół was i co zostało zrobione z waszą ludzką wolą.

To nic złego żyć, aby mieć mieszkanie,

to nic złego żyć, by chcieć zaspokajać waszą potrzebę jedzenia;

ale z powodu waszej ludzkiej woli, robiliście to czasami z pychą, chcąc pokazać, że jesteście zdolni, by swoimi siłami zdobyć mieszkanie.

Ile z was, moje dzieci, przygotowuje posiłek dodając egzotyczne potrawy, chcąc sprawić przyjemność waszym oczom?

Widzicie, to wszystko jest pożądaniem.

Ja, wasza Mama, pomogę wam stać się małymi i pokornymi:

to Ja wam pomogę dzięki łaskom, których Mi Święta Trójca udziela.

Jestem obecna w wielu miejscach, moje dzieci;

ten świat bardzo potrzebuje, abym mu przypominała, że powinien się modlić, by nie wpaść w szpony szatana, gdyż, moje dzieci, kiedy nadejdzie chwila Wielkiego Oczyszczenia:

będzie rozpętany i będzie chciał was zniszczyć.

Nie obawiajcie się, jestem z wami w modlitwie.

Moje kochane dzieci, módlcie się dobrze, tak, jak to robią małe dzieci;

nie pytajcie się, czy to jest tak, jak Bóg chce: oddajcie się, stańcie się mali;

to Ja wam pomogę.

Bądźcie pokorni!

Jestem waszą Matką, a matka wie, jak troszczyć się o swoje dzieci.

Idźcie w niedzielę na mszę świętą, to taki ważny dzień tygodnia;

nie czyńcie tak, jak ci, którzy wolą przygotować się na robienie zakupów;

tutaj, w waszym kraju, wielu robi zakupy w niedzielę:

nie idźcie za tym tłumem, zostańcie z waszą Mamą.

Nie zapominajcie, moje dzieci, sakramentu pokuty:

on was utrzymuje w czystości;

to będzie bardzo ważne dla was;

nie mogę, moje dzieci, wam zakazać czynić waszą ludzką wolę,

ale proszę was, byście każdego dnia zrobili malutki krok i ofiarowali go mojemu Synowi:

uczyńcie to przeze Mnie, zobaczycie, że tak będzie łatwiej.

Kocham was czule, moje dzieci!

Czuwajcie, bo wróg waszej duszy chce waszej zguby.

Jest tyle łask dla was, moje dzieci;

przyjdźcie do mojego serca Matki, przyjdźcie czerpać z tego źródła miłości: to wam pomoże.

Módlcie się za waszych braci i wasze siostry, oddajcie się za nich, oni tak was potrzebują!

Ja, Matka Miłości, kocham was i proszę Tego, który ma moc zesłania na was łaski, by was pobłogosławił.

Idźcie w pokoju, moje dzieci.

 

Dziewczyna mojej Woli w Jezusie, w Duchu Świętym:

Bóg wypełnił swoją Wolę w miłości. Bóg jest obecny: daje poznać swoim dzieciom, jak dobrze jest oddać się Jego miłości! Pochylmy się w adoracji przed Tym, który nam ześle swoje łaski miłości.