Spotkanie miłości z działaniem Boga z polską grupą modlitewną w Winnipegu, Manitoba,

przez swoje narzędzie, Dziewczynę mojej Woli w Jezusie.

 

2004-04-21

 

Jezus: Ja jestem z każdym z was, Ja jestem Życiem. Ja jestem Obecnością.

Jezus mieszka w każdym z was, trzeba wierzyć w Obecność Eucharystyczną.

Te dni, które przeżywacie, są dniami łask, one uczą was rozpoznawać się takimi, jacy jesteście, one uczą was również poznawać waszego bliźniego.

Jezus chce mówić w waszym sercu, On chce was nauczyć kochać się wzajemnie, w całkowitym oddaniu w Jego Woli: waszej ludzkiej woli.

Kiedy wyrzekniecie się waszej ludzkiej woli, Bóg zabierze wszystko to, co jest w was: On chce wziąć wszystkie wasze zranienia, chce wziąć wszystkie wspomnienia, które was zraniły, które zraniły waszych rodziców, które zraniły wasze pokolenie.

Każdy z was nosi w sobie każde dziecko.

Ja, który jestem Jezusem Eucharystią, przyszedłem na ziemię, aby dać wam poznać miłość mojego Ojca, przyszedłem na ziemię, aby dać wam poznać, że jesteście w tym, co dotyczy mojego Ojca, w relacji między wami: dziećmi Bożymi.

Ofiarowałem się dla każdego z was, pozwoliłem, by moja Krew płynęła dla każdego z was, aby oczyścić w was zło, ażeby zło przestało was ranić.

Wszystko jest w wypełnieniu Słowa: Ja jestem Słowem, czynię Wolę mojego Ojca.

Mój Ojciec dał wam swoje Dziecko, abyście mogli kochać się wzajemnie.

Ja jestem Jezusem Miłością, Ja jestem Miłosierdziem.

Ja chcę was nauczyć kochać bezwarunkowo, chcę, abyście patrzyli na bliźniego moimi oczami, chcę, abyście słuchali waszego bliźniego moimi uszami, chcę, abyście wzięli wszystko, co jest w was i oddali to Mnie, chcę, abyście przyszli umrzeć we Mnie: to stanie się dzięki waszemu tak.

Ja wypowiedziałem moje tak, akceptując wziąć was w Siebie, oczyszczając wasze wszystkie niedoskonałości, by przedstawić was mojemu Ojcu.

Maryja była pierwsza na ziemi, która wypowiedziała swoje tak, Maryja jest wzorem Miłości dla was.

Moja Matka wyrzekła się żyć w woli ludzkiej, moja Matka żyła na ziemi w Woli Bożej;

dzięki swojemu nieustannemu oddaniu Ona, jest wzorem dziecka Woli Bożej.

Dzieci miłości, chcę, byście byli tak, jak moja Matka, chcę, byście wyrzekli się waszej ludzkiej woli, by umrzeć we Mnie.

Ja jestem Boski, moja Wola jest Boska: to dlatego chcę, byście przyszli umrzeć we Mnie.

Tylko wasze tak może to sprawić; wasze tak należy tylko do was, i Ja zrobię wszystko dla was.

Mówię do was w ten sposób, ponieważ nadchodzi czas miłości.

Kiedy przyszedłem na ziemię, mówiłem o Królestwie mojego Ojca, mówiłem o miłości, o Woli mojego Ojca na ziemi jak i w Niebie, ogłosiłem moim apostołom Królestwo mojego Ojca na ziemi, nauczyłem ich;Ojcze Nasz; i te słowa muszą się wypełnić.

Powinniście żyć na ziemi w Woli mojego Ojca tak, jak święci żyją w Niebie.

Wy nie będziecie niebiańscy, będziecie ludzcy na ziemi, ale nie będziecie już żyć w waszej ludzkiej woli.

To jest działanie, które przyjdzie od Boga, nie od was samych, tylko wasze tak będzie należało do was.

Oto, dlaczego wysyłam między was posłańców, aby przygotować was do Wielkiego Oczyszczenia: odkryjecie wszystko to, co wasza ludzka wola uczyniła w waszym życiu, w waszym ciele.

Wszystko to dokona się mocą Ducha Świętego.

Bóg jest miłością, Bóg (Syn) wypełni Wolę swojego Ojca.

Tylko mój Ojciec zna tę chwilę.

Od wielu lat moja Matka nawiedza ziemię: Ona ostrzega dzieci, by przygotowały się, Ona prosi dzieci, by powróciły do Jej Syna, Ona prosi, by modlić się sercem.

Moja Matka doprowadza was spokojnie do wyrzeczenia się waszej ludzkiej woli.

Ona prosi was, abyście oderwali się od dóbr ziemskich, abyście ze spokojem odkryli wasze życie duchowe.

Ponieważ dzieci tego świata oddaliły się ode Mnie: dzieci tego świata żyją z dala od przykazań mojego Ojca; żyją z dala od moich nauk miłości; dzieci tego świata cierpią: one znają wielkie odstępstwo; a ci, którzy wierzyli, utracili wiarę, oni sami nie nauczyli swoich dzieci miłości Bożej; już nie chodzi się do kościoła; nie pragnie się już sakramentów; i nienawiść jest wszędzie: już nie respektuje się bliźniego, zapominamy oddawać się dla swoich własnych dzieci.

Bóg chce sprawić, byście ujrzeli światło, ponieważ dzieci tego świata żyją w ciemnościach.

Kiedy dzieci żyją tylko swoją ludzką wolą, zapominają o życiu duchowym, wtedy zło, jakie jest w nich, bierze górę nad dobrem, które jest w nich.

Popatrzcie wokół siebie, widzicie wszędzie nieład: porzuca się moje dzieci; rządy myślą tylko o tym, co materialne zamiast dać dobro dzieciom ludu; nie respektuje się już człowieka; zamyka się kościoły; lekceważy się nauczanie religii w szkołach; rozpadają się rodziny; promuje się homoseksualizm, aborcję; nie bierze się już do serca problemu samobójstw; jeśli kobiety lub mężczyźni załamują się wyczerpującą pracą („burn out”), nie pomaga im się; traktuje się ich jako chorych z urojenia, dlatego, że straciło się miłość, miłość bliźniego; nawet w rodzinach miłość jest wyszydzona; lekceważy się dzieci; zapomina się o nich nawet w przedszkolach, bo, gdy woli się iść raczej na zakupy, niż odebrać dziecko z przedszkola, gdzie jest miłość?

Przychodzę wołać w sercach.

Dzieci miłości, powstańcie, mówię do dzieci, które są w was; Ja wiem, moje dzieci, że wy, obecni tutaj, modlicie się; jesteście dziećmi Światła, wybranymi na ten czas miłości.

Chcieliście otworzyć wasze oczy, chcieliście otworzyć wasze uszy, to stało się, ponieważ zgodziliście się to uczynić; to Jezus w was, który uczynił wszystko dla was, wy jesteście oddani w Jezusie.

Widzicie, moje dzieci, że to nie jest skomplikowane oddać swoje życie Jezusowi?

Chcę byście posunęli się jeszcze dalej.

Chcę byście oddali się Mnie mówiąc: «Jezu, chcę żyć Tobą. Nie chcę już mojej ludzkiej woli, składam ją na Twoim ołtarzu. Chcę żyć tak, jak Ty chcesz, bym żył.»

Moje dzieci, nie zmuszajcie się przyswoić wszystkiego, co słyszycie, pozwólcie Duchowi Świętemu, by działał w was.

Kiedy słyszy się Słowo, Słowo działa, to nie wy działacie: Ja jestem Życiem.

Czy nie jestem obecny w tym momencie?

To narzędzie słyszy mój głos, ona nie zna słów, które przyjdą w niej, ponieważ Ja zabrałem jej wolę, otoczyłem ją moją miłością przez moc Ducha Świętego.

Tak jak was, moje dzieci, chcę otoczyć was moją miłością i będziecie żyli w pokoju, zapominając o waszej przeszłości, przebaczając tym, którzy zadawali wam cierpienia, oddając Jezusowi te obrazy, które sprawiały wam cierpienia.

Kiedy jesteście w świetle, patrzycie przed siebie, to, co jest za wami, nie należy już do was.

To Ja, Jezus, wziąłem to na Siebie, wziąłem wszystko, co zadawało wam cierpienie: to był mój Krzyż.

Wy musicie iść do przodu w świetle: poznacie pokój, radość życia.

To dokona się z czasem, znam każdego z was, znam wasze cierpienia, wasze trudności, aby zapomnieć: dając wasze tak, Ja zrobię wszystko za was.

Zaufajcie Jezusowi, oddajcie się Jezusowi; kiedy modlicie się, oddajecie się: to jest wezwanie skierowane do Boga.

Bóg słucha tego, co mówicie, Bóg chce spełnić wasze modlitwy; zatem, musicie nauczyć się oddawać siebie.

Kiedy modlicie się: musicie mieć zaufanie, nie możecie mieć wątpliwości, musicie wiedzieć, że Bóg zrozumiał.

A więc zrozumcie, że wy sami musicie się oddawać.

Kiedy dajecie dziecku prezent, ono bierze go w ręce, spróbujcie mu go odebrać, zobaczycie, że będzie krzyczało i płakało, dlatego, że ono zrozumiało, iż otrzymało prezent i że ten prezent należy do niego: a więc czyńcie, jak to dziecko.

Kiedy Bóg daje wam łaski, bierzcie je, one są wasze: nie oddajcie Mu waszego prezentu, ponieważ sami pozbawiacie się go, to nie Bóg, ponieważ to, co Bóg daje: to daje.

Zapomnieliście o tym, co Bóg wam dał i każdego dnia, rozpoczynacie od nowa.

Ja chcę sprawić, abyście wzrastali w życiu, chcę ukazać wam oddanie, chcę, byście zapomnieli o waszych smutkach, składając je na ołtarzu.

Bóg daje wam poznać waszą ludzką wolę, która jest przeciwko wam: oto, dlaczego chcę przyjść zmienić ten świat.

Od czasów Adama i Ewy żyjecie w ludzkiej woli; chcę was nauczyć wyrzec się waszej ludzkiej woli, abyście żyli w Woli Bożej tak, jak Adam żył przed upadkiem.

To działanie będzie wkrótce.

Wiele dzieci przygotowuje się do tego, zaczęli wypowiadać ich tak i ich wola zaczęła tracić wpływ na nich; a więc pozwalają, aby Bóg ich prowadził, oni wciąż napotykają na trudności, ale są szczęśliwi, oddając te trudności Jezusowi, dlatego że zrozumieli, że tylko Jezus może im pomóc;

oni uczą się pozostawać w pokoju, w zaufaniu do Boga.

Trzeba, byście kontynuowali modlitwę, oddając wszystko Jezusowi i mając pewność, że wasza modlitwa jest wysłuchana; nie zadawajcie więcej pytań dotyczących waszych dzieci, złóżcie je na ołtarzu, oddajcie je Jezusowi;

wasze modlitwy staną się łaskami dla nich i powoli oni także otrzymają łaski, które ukażą im światło w nich; nie będą wiedzieli, dlaczego, ale będzie coś, co zacznie się dziać, i będą zadawali sobie pytania i będą chcieli wiedzieć, skąd to jest.

Trzeba, byście zaufali Bogu, to Ja działam w nich; jestem Miłością i miłość nie jest skomplikowana: nie trzeba, abyście komplikowali wasze życie, nie zadawajcie sobie zbyt dużo pytań.

Ja jestem Jezusem, Miłosierdziem.

Jeśli wziąłem wasze grzechy, to wierzycie, że przebaczyłem, nieprawdaż?

A więc wierzcie, że kiedy dajecie mi wasze tak, przemieniam was każdego dnia, miejcie tą wiarę.

Bądźcie jak dziecko, ono ufa Bogu, ono nie zadaje sobie pytań, ponieważ zdaje sobie sprawę, że samo nie jest zdolne osiągnąć tego, co chce, ono ufa większym, nieprawdaż?

A więc róbcie podobnie ze Mną, Jezusem.

Wielkie Oczyszczenie przychodzi dla każdego z was.

To oczyszczenie dokona się w waszym wnętrzu, Duch Święty sprawi, że wejdziecie w siebie; zobaczycie wasze życie: to dokona się w miłości.

On wam pokaże: wszystko, o czym myśleliście, wszystko, co usłyszeliście, wszystko, co powiedzieliście, wszystkie wasze uczynki, i nawet wasze uczucia, które mieliście w stosunku do Boga, do was samych i do waszego bliźniego.

Poznacie wszystko, co jest dobre, poznacie wszystko, co jest złe.

Będziecie przeżywali te radości, będziecie przeżywali także cierpienia.

Tym radościom będą towarzyszyły moje łaski, ponieważ bez moich łask nie moglibyście wytrzymać tak wielkich radości, bo będą to radości niebiańskie a nie ludzkie: Jezus ukaże się w chwale w was.

Ale będzie w was także ból z powodu tego, co uczyniliście, i będziecie potrzebowali moich łask siły, które pomogą wam przejść przez wasze oczyszczenie.

Jezus prosi was, abyście rozpoczęli od razu wasze oczyszczenie, akceptując to, co przeżywacie, w radości, w pokoju, w zaufaniu, prosząc Mnie o łaski.

Tylko Ja mogę dać wam te łaski poprzez sakramenty.

Mój kapłan da wam te sakramenty i będziecie karmieni moimi łaskami, abyście zaakceptowali wasze oczyszczenie: to jest uświadomienie sobie, ponieważ zaznaliście wiele cierpienia od waszego urodzenia, ale ilu z was ofiarowało je Bogu jako wasze oczyszczenie?

Widzicie, to po to do was mówię, abyście zrozumieli, że nadchodzi oczyszczenie, i to może dokonać się już teraz, z waszym tak; w ten sposób, kiedy przyjdzie Wielkie Oczyszczenie, wejdziecie w to oczyszczenie z radością, ponieważ wasze oczyszczenie będzie już dokonane.

Ale Ja was proszę posunąć się dalej w waszym oczyszczeniu, zabierając ze sobą tych, których kochacie.

To znaczy: dajcie Mi moje dzieci, dajcie Mi tych, których nosicie w sobie; jestem Jezusem Eucharystią, nosiłem w sobie wszystkie dzieci świata; Ja jestem w was, a więc noszę dzieci świata w was i wy, wy jesteście we Mnie.

Kiedy zgadzacie się oddać Mi moje dzieci, one mogą korzystać z łask, które Ja wam daję, i kiedy one dojdą do oczyszczenia: to będą dla nich łaski siły.

Bóg daje, On nie może dawać dla jednego lub dla kilku, On chce dawać dla wszystkich swoich dzieci świata.

Wielu nosi w sobie ich tak, mój Ojciec zna wszystkie te dzieci: musicie dać siebie za wszystkie dzieci tak, taka jest moja Wola miłości.

Oto dlaczego wysyłam posłańców, aby przygotować dzieci do Wielkiego Oczyszczenia.

Wszystko musi się wypełnić przez Wolę Boga.

Dziękujcie Bogu za tę chwilę miłości. Amen

 

Dziewczyna mojej Woli w Jezusie, w Duchu Świętym: Ja nie będę słyszeć głosu we mnie, słowa będą przychodziły stopniowo w mojej głowie, bez żadnego wysiłku, nie wiedząc, jakie będą następne słowa.

Kiedy Jezus mówi o Wielkim Oczyszczeniu, Jezus mówi nam o oczyszczeniu naszego ciała.

Jest różnica w stosunku do tego, co znamy teraz: idziemy do spowiedzi, oddajemy Bogu nasze grzechy, aby otrzymać przebaczenie, to oczyszcza naszą duszę; ale nasze oczy widziały zło: zatem to zło jest w nas, nasze wnętrze je zna, ono jest w nas; nasze oczy są jak okno, są oknem naszego ciała.

Zatem zło!

My nie możemy zapomnieć zła, ono stanowi część naszego ciała, i to dlatego często cierpimy, to dlatego mamy trudność, aby przebaczyć, dlatego mamy skłonności do sądzenia bliźniego, do gniewu, do odczuwania strachu, ponieważ nasze ciało zna zło.

Jezus chce oczyścić zło, które jest w nas, On nie chce aby ono zostało, On chce oczyścić nasze ciało ogniem miłości.

Adam przed grzechem żył w czystości, Adam nie znał zła; nie mógł mówić o złu, nigdy nie słyszał o nim, zatem nie mógł nakłaniać się ku złu; jego oczy były czyste, a więc w jego wnętrzu wszystko było czyste, więc my staniemy się tak jak Adam, zanim poznał wolę ludzką.

Po Wielkim Oczyszczeniu wejdziemy w Wolę Bożą tak, jak Adam przed upadkiem.

Bóg Ojciec czeka na tę chwilę.

Bóg Ojciec stworzył ziemię, wszechświat, On stworzył wszystko co fruwa, wszystko, co jest w wodach, wszystko co jest na ziemi: Bóg Ojciec wszystko stworzył,

On stworzył człowieka.

To zajęło sześć dni, ale Bóg wykonał to dzieło miłości w swojej Bożej Woli: aby ułatwić nam zrozumienie, Bóg wypowiedział sześć dni.

Nie moglibyśmy zrozumieć działania Woli Bożej, które dokonuje się w esencji miłości.

Dla Boga czas nie istnieje, Bóg, to Alfa i Omega, i kiedy Bóg dokonuje dzieł miłości, On nie liczy czasu, On łączy się z działaniem i czasem: to dlatego dla nas potrzebne jest określenie czasu.

Bóg nie uważał za konieczne, że będzie rzeczą dobrą dla nas dokładne określenie czasu każdego stwarzania: to nie zwiększyłoby naszego życia duchowego.

On daje nam poznać to, co powinniśmy wiedzieć; nie da nam poznać tego, co nie jest konieczne.

Do nas należy powiedzieć «Tak Boże», i zostawić Jemu tych, którzy nie wierzą w Boga, i przyjąć to, co Bóg chce, aby poznano.

Oto dlaczego nazwał On swoje działania: sześcioma dniami swojego Stworzenia i siódmy dzień: odpoczynkiem.

Bóg Ojciec czeka na swój siódmy dzień.

Kiedy powiedział:» Siódmego dnia Bóg odpoczął», Bóg widział swoje dzieci, Adama i Ewę, którzy Go nie posłuchali.

Oni powinni słuchać Boga, oni powinni przejść próbę miłości, ale to nie stało się w miłości, i Bóg nie odpoczął.

Czy możecie zrozumieć oczekiwanie Boga Ojca?

My w tym momencie niecierpliwimy się, nieprawdaż, chcemy znać ten dzień oczyszczenia.

My od niedawna jesteśmy na świecie, podczas gdy Bóg Ojciec czeka!

On zna tych wszystkich, którzy mieli przyjść na ziemię, ponieważ Bóg Ojciec wybrał wszystkie dzieci tej ziemi.

On widział wszystkie cierpienia, które były do przejścia i Bóg Ojciec wysłał nawet swojego Syna, abyśmy mogli poznać ten dzień.

Poznamy to, na co Bóg czeka od dawna: swoje dzieci miłości.

Wszyscy powinniśmy przyjść na świat: w miłość, czyści.

 

Jesus: Oto dlaczego ten czas został wybrany przez Boga Ojca.

Tak jak On stworzył ziemię, wszechświat, w sześć dni: czas wybrany przez Niego między jednym dniem a drugim, tak On wybrał dzień waszego oczyszczenia:

to nie może oddzielić się od tego, co On uczynił po swoim stworzeniu.

To dokona się w działaniu, które miało być siódmego dnia, ale na skutek grzechu, Bóg kazał ludziom czekać, ponieważ ludzie nie zasłużyli na to działanie.

 

Dziewczyna mojej Woli w Jezusie, w Duchu Świętym: Bóg objawia nam te rzeczy, abyśmy mogli zrozumieć wartość Jego miłości do nas.

Posługuje się narzędziami, które zgadzają się oddać się całkowicie Jego Bożej Woli, wyrzekając się ich ludzkiej woli, żyjąc tak, jak On chce, by żyły.

Chcąc dokonać dzieła miłości w swoich dzieciach, Bóg mówi do niektórych dzieci, które wyrzekły się swojego ludzkiego życia, dlatego, że Bóg Ojciec wiedział, że niewielu wyrzeknie się swojej ludzkiej woli, ponieważ dzieci będą zbyt owładnięte swoją ludzką wolą, oni nie zrozumieliby nic, nie zgodziliby się na nic; a więc Bóg Ojciec czekał, On nas pragnął, On czeka na to dzieło miłości od tak bardzo dawna.

Bóg objawia nam te rzeczy dla nas; tutaj, teraz, On chce, abyśmy uświadomili sobie miłość, jaką do nas żywi.

Bóg mówi, że nieliczne są dzieci, które są gotowe wyrzec się swojej ludzkiej woli.

On bierze dzieci, które oddają siebie dla swoich braci i swoich sióstr, aby im pokazać, że są dzieci, które są gotowe na wszystko dla Boga Ojca, i aby im pokazać, że Bóg Ojciec jest gotowy uczynić wszystko dla tych dzieci, ponieważ te dzieci stanowią z Nim jedno.

Uświadomcie sobie, że jest ich mało na ziemi, a przecież On dał nam wszystko, a my jeszcze się opieramy?

(Niektóre) dzieci Światłości nie chcą wierzyć, mówią, że my mamy z tego jakieś korzyści, aby się oddawać.

Bóg Ojciec zna swoje wszystkie dzieci, jest pierwszym, który cierpi z tego powodu.

Jest to cierpienie ojcowskie i macierzyńskie, to nie jest cierpienie ludzkie; to nie jest to, co my znamy, ono jest dużo głębsze, ponieważ ta miłość sprawiła, że On dał swego własnego Syna i Jego Syn nosił wszystkie dzieci ziemi, żaden człowiek nie mógłby tego uczynić.

Bóg Ojciec, w małych dawkach, poprzez narzędzie takie, jak ja, daje nam poznać swoją miłość.

Jezus mówi: «Kiedy wątpią w ciebie, to nie w ciebie wątpią, ale we Mnie.

Oni znowu wyszydzają moją miłość.»

Ale Jezus mówi, że teraz, gdy Ojciec dał poznać swoją Wolę, rad nie rad, On przyjdzie, On przyjdzie ukazać się w każdym z nas, ponieważ to Jego Ojciec tego chce.

Jezus wziął wszystkie grzechy i umarł na Krzyżu, On oczyścił wszystkie grzechy świata, zatem wypełnił Jego Wolę, Wolę swojego Ojca.

On mówi: «Ja wypełniłem Wolę mojego Ojca i teraz wy macie to uczynić.»

To dlatego teraz On przyjdzie, ponieważ Jego Ojciec oznajmił; czy będziecie gotowi, czy nie, wszystko się wypełni; to dlatego On nas przygotowuje.

On będzie dawał nauki miłości poprzez swoich posłańców, aby wszyscy przechodzili oczyszczenie od teraz.

Jeśli ktoś nie będzie chciał, to będzie ich własny wybór.

Bóg Ojciec nie chce, by jakieś z jego dzieci cierpiało, ale oni sami chcą cierpieć: to będzie ich własny wybór.

Oto dlaczego, od 2001 roku ja słyszę głos w moim wnętrzu, który nauczył mnie wyrzec się mojej ludzkiej woli: wyrzekłam się wszystkiego.

Przedtem byłam osobą pracującą( we fryzjerstwie), malowałam się, farbowałam włosy, lubiłam dekorować mój dom, nie kupowałam pięknych sukien, nie miałam na to środków, ale obiecywałam sobie, że gdy dojdę do pewnego wieku, po wychowaniu moich dzieci - mówiłam sobie:» Będę podróżować».

Ale to wszystko, to przeszłość, nauczyłam się dawać siebie za dusze w czyśćcu, wyrzekając się makijażu i farbowania włosów, i wyrzekłam się także strojów i podróży.

Wyrzekłam się, w pewien sposób, bycia rozpieszczającą babcią i bycia zawsze w obecności moich dzieci; od 2001 roku mieszkam samotnie.

Och! widuję się z nimi, Jezus pozwala, bym widywała się z nimi, ale skończyło się goszczenie moich dzieci (każdej niedzieli), przyjmując ich dobrą kuchnią, gdy pachniało w całym domu; one to wiedzą i akceptują to, co przeżywam.

Każdego wieczoru, codziennie, zresztą w każdej chwili, Jezus mówi:» Kocham cię! Kocham cię! Daj siebie!

Daj siebie! Ja chce moje dzieci, chcę, by żyli w radości, w pokoju.»

Wtedy mówię Mu: «Ale, Jezu, nie wszyscy wierzą!»

Wówczas On nic nie mówi, On mówi: «Daj, daj.»

Zatem ja otrzymuję łaski oddania i czynię to, co mi mówi, abym robiła.

Otóż jestem także zaraźliwa, ponieważ osoby z mojego otoczenia, również oddają się, oni także przeżywają swoje oczyszczenie, jak ja.

Oni przeżywają dużo ataków Szatana, ale teraz nauczyli się wszystko oddawać Bogu,

nauczyli się nieustannie oddawać swoje cierpienia, a przecież jest tyle cierpienia!

On nie odejmuje naszych bólów dlatego, że jesteśmy oddani, lecz odejmuje ich trochę.

Ale inne cierpienia, których nie znaliśmy, pojawią się, i On mówi, że to w celu zdobywania dusz, i stopniowo, coraz bardziej uczy nas oddawać siebie.

Mama Maryja mówi, że Szatan coraz bardziej znęca się nad nami..

Mama mówi, że niedługo będzie znak, i że to będzie w krótkim czasie; lecz Mama nie podaje czasu, ale mówi, aby się przygotować, słuchać Jej Syna, kochać jedni drugich, ofiarować Jej Synowi wszystkie nasze cierpienia.

Ona mówi, abyśmy weszli do Jej Serca.

Niedawno, powiedziała mi: «Moje Serce jest otwarte. Chcę pozwolić wejść wszystkim moim dzieciom, aby je chronić przed tym, co nadchodzi.»

Ona mówi, że jest to naglące, ale nie chce, abyśmy się bali.

Strach nie pochodzi od Boga, to pochodzi od Szatana; on zrobi wszystko, abyśmy się bali.

Przypomnijcie sobie 11 września, kiedy w Nowym Jorku upadły wieżowce, jego celem było zasianie strachu i to się udało.

Wielkie narody bardzo się bały i na skutek tego wielu pozostaje w strachu.

On będzie posługiwał się tym przeciwko nam.(Nie zapominajcie, że on może prowokować wydarzenia.)

Jest także inna broń, którą będzie się posługiwał przeciwko dzieciom Światłości: jest to pycha.

Kiedy modlimy się dużo, czasami patrzymy na siebie ze swojego wnętrza, odkrywamy, że oddaliśmy się; a więc mówimy sobie, że nie potrzebujemy słuchać orędzi, ale niebezpieczeństwo jest w tym, że patrzymy na siebie naszą ludzką wolą: wtedy nasza ludzka wola może sprawić, że łatwo się potkniemy i Szatan będzie posługiwał się tym, by rozwinąć w nas pychę.

To sam Jezus nas ostrzega, ponieważ jego podstępy (Szatana) już się rozpoczęły i to będzie się pogarszać.

On przestrzegł mnie również przed tym, co nadejdzie wraz z fałszywym Chrystusem; wydaje mi się, że wielu o tym słyszało, ponieważ jest o tym w Ewangelii.

Mówi także o bałwochwalstwie: mówi, że będziemy zmuszeni do oddawania czci fałszywemu Chrystusowi, że odrzucimy nauczanie Jezusa, i subtelnie, odwrócimy się od Bożych przykazań, posługując się uwodzeniem, stwarzając pozory dobra przy użyciu zła; to tak, gdy robimy zakupy w niedzielę, powiemy, że to nic złego robić zakupy w niedzielę i ponieważ są tacy, którzy lubią robić zakupy w niedzielę, bo to im odpowiada: widzicie, że oszukuje się przykazania Boże?

Będziemy oszukiwani, nie będziemy już wiedzieli, gdzie jest prawda.

W tym momencie wielu występuje przeciwko sobie: dzieci Boże przeciwko dzieciom Światłości, matki przeciwko córkom, synowie przeciwko ojcom, bracia przeciw siostrom, i to będzie się pogarszało; będzie się zazdrościć stanowisk, będzie się szukało sposobu okradania się, w rodzinach, oszukując w testamentach; sprawiedliwość nie będzie wymierzała sprawiedliwości: będzie się oszukiwało, będzie się przepłacało sprawiedliwość.

Ale nie trzeba się bać tego, co nadchodzi, ponieważ dzieci Światłości będą widziały, dzieci Światłości nie będą głuche, dzieci Światłości będą otoczone mocą Ducha Świętego.

Teraz, w tym momencie, my pozwalamy naznaczyć się znakiem Miłości; w tym momencie, aniołowie, w naszym wnętrzu, znaczą nas znakiem miłości: to pomoże nam rozpoznać się między sobą.

Czy wiecie jak się rozpoznamy?

Po tym, że nie będzie w nas nienawiści, nie będziemy mówili przeciwko naszemu bliźniemu: będziemy kochać; podczas gdy inni nie będą mogli powiedzieć jednego słowa bez mówienia przeciwko ich bliźniemu, ponieważ pozwolą oznaczyć się znakiem Bestii: widzicie, że nie mamy czego się bać?

A ci, którzy pozwolą oznaczyć się znakiem Bestii, a noszą w sobie tak, będą przechodzili bolesne oczyszczenie, ale dzięki łasce siły, którą my uzyskamy dla nich przez nasze tak, akceptując nasze oczyszczenie, oni będą mieli siłę, aby przejść przez swoje oczyszczenie.

A więc, oni poznają szczęście tak, jak my.

Ale my nie wejdziemy natychmiast do Nowej Ziemi, będzie krótki czas między Wielkim Oczyszczeniem, a wejściem do Nowej Ziemi.

Dzieci Izraela pozostawały przez czterysta lat niewolnikami Egiptu; kiedy wyszły stamtąd, przechodząc (pieszo) przez morze, musiały przebywać czterdzieści lat na pustyni i dopiero potem mogły wejść do Ziemi Obiecanej.

To jest to, co my przejdziemy: czas oczyszczenia i czas, gdy będziemy musieli żyć z dziećmi nie.

To będzie czas posuchy, to będzie trudny czas, ale to będzie czas karmiony przez Samego Boga.

Bóg Ojciec zna ten czas; On zatroszczy się, aby nam dać łaski siły, radości, pokoju.

To będzie czas nauczania naszych braci i sióstr, którzy przejdą swoje oczyszczenie, ponieważ oni, którzy zobaczyli Jezusa w sobie, będą Go pragnąć, będą mieli głód Jego.

Później będzie wielka kara: Bóg ochroni swoje dzieci, swoich wybranych, a tych, którzy będą nosili w sobie nie, ziemia pochłonie, bo Bóg Ojciec nie zaakceptuje nigdy więcej, aby Jego czyste dzieci żyły z dziećmi nieczystymi.

Będziemy żyli w Nowej Ziemi odnowieni przez miłość, oczyszczeni przez ogień miłości,

to dokona się w Woli Bożej.

Oto dlaczego Bóg sprawił, że piszę, On sprawił, że inni także piszą.

                Moja pierwsza książka jest o miłości. Uczymy się poznawać Boga; uczymy się poznawać Jego miłość, Jego dobroć; uczymy się poznawać Wolę Bożą.

                Druga: uczymy się poznawać wolę ludzką. Można żyć w woli ludzkiej, ale jej nie znać dlatego, że ona spowodowała grzechy, a te grzechy były przeciwko nam i sprawiały, że cierpieliśmy. Bóg wymienia szczegółowo to, co przeżywaliśmy, to co uczyniliśmy naszemu bliźniemu; zatem Bóg przypomina nam, że musimy iść do Niego.

                Trzecia, to samo, ale przede wszystkim w odniesieniu do par, w odniesieniu do ich miłości, w odniesieniu do tego, co wola ludzka czyniła ze zmysłami.

                On mówi nam o tym, czym jesteśmy w nas.

                I to jest kontynuowane w czwartej. Mówi nam dużo o oczyszczeniu, wyszczególnia nasze grzechy. Mama Maryja mówi nam o piekle, a Bóg mówi nam również o Nowej Ziemi, mówi nam o niebezpieczeństwie, które będziemy przeżywać.

On powiedział: «Jest naglące, aby moje książki były w obiegu.» On powiedział:» Wysyłam cię w drogę.»

Powiedział również: «Moja Matka otworzy drzwi.» Oto dlaczego jestem tutaj: Mama otworzyła drzwi w was i wy odpowiedzieliście.

Wielu z was czyta po angielsku; ci, którzy nie czytają po angielsku i znają tylko polski, powinni pouczyć swoich braci i swoje siostry.

Ponieważ są tacy, którzy nie mogą czytać po angielsku, pomóżcie więc jedni drugim: to jest bardzo ważne co nadchodzi, trzeba się oddać tak, jak Bóg Ojciec tego chce.

Zatem dziękuję wam, że wysłuchaliście tego, co Bóg chciał, abyście wiedzieli.

Nie można wytłumaczyć w ciągu kilku godzin tego, co ja nauczyłam się w ciągu trzech lat, ale Bóg wiedział, co potrzebowaliście tego wieczoru. Dziękuję bardzo.