Prezentacja drugiego tomu.

Spotkanie miłości z działaniem Boga w Sherbrooke, Québec,

przez swoje narzędzie, Dziewczynę mojej Woli w Jezusie.

 

2003-03-02

 

Jezus: Jestem Miłością w niej. Ona już nie jest na tym świecie, Ja wziąłem ją w Siebie. Jestem Mocą, jestem Bogiem Miłością.

Mówię, mówię w sercach.

W tym momencie, moje dzieci, mówię do was: w was;

otwórzcie wasze serca; pozwólcie działać tej łasce w was;

moje dzieci, noście w sobie wszystkie moje dzieci, oni potrzebują tej łaski:

moje dzieci, wzywam każdego z was, abyście się oddali;

Oddałem się z miłości mojemu Ojcu, dla was, dla każdego z was, abyście wszyscy byli zjednoczeni w moim Sercu.

Kocham was moje dzieci.

Jest to działanie miłości, to jest jedność.

O Boże miłości, przedstawiam Ci twoje dzieci, oni wszyscy są zjednoczeni w moim Sercu:

tym Sercu, które otwarło się, aby przyprowadzić Ci Twoje dzieci.

Och! moje istoty miłości, jestem Obecnością, jestem wieczną Obecnością,

działam w was, aby wam przypomnieć, kim jesteście.

Musicie zjednoczyć się w miłości.

Ten świat bardzo potrzebuje rozpoznać siebie;

wzywam każdego z was;

wy wszyscy jesteście moimi dziećmi wybranymi na ten czas:

ten czas łaski, gdzie obecnie dzieci, które są w was, otrzymują łaski:

oni potrzebują tych łask; oni gubią się w tym świecie, gdzie jest tylko obojętność na moją miłość.

Oddałem się dla nich, a oni nie chcą, oni Mnie nie chcą.

Wy, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie miłości, w tym momencie jestem w trakcie wylewania na was łask miłości:

tej łaski, która przemienia was w dzieci Woli Bożej.

Ten świat poznał Jego Wolę; on chciał sprawić przyjemność mojemu Ojcu oddając się, pełniąc Jego Wolę.

Ja, Syn Boży, wzywam was, abyście oddali się w działaniu miłości;

domagam się waszego życia:

chcę waszego życia, chcę je wziąć i uczynić je Moim.

Ja noszę w sobie całą miłość mojego Ojca:

chcę sprawić, że będziecie żyli w moim Życiu, abyście byli wieczni.

Moje dzieci miłości, zbliża się do was nowy świat;

on przychodzi pokazać wam, że miłość będzie królowała na ziemi.

Każdy z was powinien nosić w tym momencie waszych braci i wasze siostry, bo nadchodzi czas, gdy oni będą musieli wyrzec się

ich ludzkiej woli.

Potrzebuję was, potrzebuję, abyście pozwolili przekształcić się przez moje łaski.

Jeszcze nie jesteście gotowi, moje dzieci, tak wielu z was zadaje sobie pytania!

Nie jesteście gotowi, moje dzieci, wyjść do nich, jeszcze nie, ponieważ Ja składam w was łaski miłości, łaski oddania, łaski, które

przekształcają was w dzieci mojej Woli miłości:

nic nie będzie wychodziło od was, ale tylko ode Mnie.

Ten świat jest wezwany, aby żyć w mojej miłości.

Jesteście moimi dziećmi Światłości, wzywam was wszystkich, abyście wyrzekli się waszego życia: waszego ruchliwego życia.

Tak, moje dzieci, będzie świat pokory, maleńkości:

to przyniesie wam łaski,

wy wzrośniecie przeze Mnie, we Mnie, i dla Mnie.

Moje dzieci miłości, chociaż moglibyście zapragnąć stać się dziećmi miłości, tylko Ja mogę uczynić to działanie miłości;

przypominam wam, że jesteście dziećmi, których grzech został zgładzony, ale poznaliście grzech.

Tak, moje dzieci, jesteście dziećmi grzechu pierworodnego;

jest w was to zło, to zło, które prowadzi was do niepokoju, do wątpienia, do zadawania sobie pytań odnośnie waszego postępowania.

Ja przychodzę pokazać wam, jak oddać się całkowicie mojej miłości.

Tylko w oddaniu się odkryjecie się takimi, jakimi jesteście.

Wiem, moje dzieci, że mówicie sobie, że jesteście dziećmi modlącymi się, kochającymi Boga, ale wasza słabość, spowodowana grzechem

pierworodnym, przyniosła wam zbyt wielkie słabości!

Otrzymaliście sakrament chrztu, on zmył grzech pierworodny;

wy dalej żyliście w woli ludzkiej, idąc każdego dnia z tym, kim jesteście:

to wszystko, moje dzieci, przynosi tylko smutek w waszym życiu.

Ja, Miłość, złożyłem w was łaski światła, łaski, które uświadomiły wam, że byliście miłością.

W każdym dniu w waszego życia, wy wszyscy i każdy z was oczekiwał miłości: prawdziwej miłości;

chcieliście poznać radość;

to wszystko pochodziło od Nas, Trójcy:

My utrzymywaliśmy was przy życiu przez naszą jedyną Moc.

Przychodzę pokazać wam wartość waszego prawdziwego życia w was, prosząc was o wyrzeczenie się waszej ludzkiej woli.

Kiedy uczycie się poznawać waszą ludzką wartość, łatwiej jest wam uświadomić sobie wasze ludzkie życie;

gdybyście oddali się Mnie, Miłości, ale kiedy nie zna się wszystkiego o sobie,

zawsze są momenty:

        gdy jest cofanie się,

        wątpliwość,

        niepewność w stosunku do tego, czego się dokonało.

To dlatego, moje dzieci, mówię w sercach,

przychodzę oświadczyć wam, jak bardzo Ja podtrzymywałem was, w czasie waszego życia.

Moje dzieci miłości, mówię także o tych wszystkich, których nosicie w Woli Bożej.

Wy nosicie wszystkie dzieci, i to od Adama i Ewy;

wy nosicie ich w sobie:

macie ślad odmowy w stosunku do Miłości i macie łaskę powiedzenia tak Miłości.

To Miłość, która upomina się o wasze tak; wy sami musicie podjąć decyzję wyrzeczenia się waszej ludzkiej woli:

to nie jest łatwe dla was wyrzec się tego, kim jesteście!

Chcę wam pokazać, iż macie większą wartość niż to!

Jesteście dziećmi Boga, jesteście dziećmi Woli Bożej: wszystko w was jest cudem!

Ale wy zagrzebaliście te cudowności waszą odmową, waszymi wątpliwościami;

dokonaliście czynów przeciwko samym sobie, i przeciwko tym, których nosicie w sobie;

jeśli mówicie przeciwko waszemu bliźniemu; mówię o tych, których nosicie w sobie;

odkryjecie prawdziwą wartość waszej istoty.

Kiedy powiedziałem wam:» Kochajcie, kochajcie się, kochajcie waszego bliźniego jak siebie samego», wy nosicie Miłość, Miłość, która pozwoliła się zranić.

Proszę was, moje dzieci, abyście pozwolili się poznać.

Kiedy nauczycie się poznawać siebie, poznacie także waszego bliźniego,

i kiedy będziecie czytali te linijki, które Ja Sam podyktowałem dla was, moje dzieci: odkryjecie, kim jesteście, bo chociaż czytacie mówiąc:

«Ja nigdy nie zażywałem narkotyków!» moje dzieci miłości, wy nosicie w sobie dzieci, które je zażywały!

nauczycie się ich kochać, nauczycie się ich podtrzymywać; z waszym tak w całkowitym oddaniu, te dzieci będą korzystały z łask, które wyleję na was, dla nich: to jest dar miłości.

Dałem swoje Życie, dajcie wasze życie, dajcie Mi życie tych wszystkich, których nosicie w sobie.

Chcę zmienić oblicze ziemi.

Przez Ducha Świętego, moje dzieci, otrzymacie łaski światła i te łaski są również dla waszych braci i waszych sióstr:

one nie są tylko dla was.

Jest miłość i miłość daje: ona nie może niczego zatrzymać, ona lubi dawać:

dajcie, moje dzieci.

Kiedy poznacie, jak bardzo jesteście miłością:

        będzie w was radość,

        ogarnie was pokój,

        każdy dzień ukaże się wam jako nowy dzień.

Wy zbliżacie się do moje Nowej Ziemi: to działanie jest w tak dla Miłości, ono jest dla was.

Niczemu nie służy ubieganie się o coś, czego nie możecie sami osiągnąć:

pozwólcie Miłości dokonać tego dzieła, nie zmuszajcie się, dajcie mi wasze tak;

wasze oddanie się będzie w moim działaniu; nakarmię was, moje dzieci.

Zobaczycie, że to dokona się przeze Mnie, a nie przez was.

Trzeba całkowitego wyrzeczenia się waszej ludzkiej woli, i to dokona się przeze Mnie: tylko przeze Mnie.

Odkryjecie radość w waszym życiu; będziecie mogli odkryć, jak bardzo umacniające jest oddać się Bogu, gdyż

        wy nosicie także wasze dzieci,

        wy nosicie męża, żonę, brata, siostrę,

        wy nosicie całą waszą rodzinę,

        i wiem, że to jest bardzo ważne dla was!

To jest cudowne dać siebie, moje dzieci!

Wszystkie wasze zmartwienia znikną, będzie radość w waszym życiu.

Mówię wam, moje dzieci, że nadchodzi świat miłości; zaczyna się przez wasze tak, wasze tak dla Jezusa miłości.

Biorę was w Siebie.

Przyszedłem na ten świat, aby wam pokazać, jak kochać mojego Ojca.

Nauczyłem was, jak kochać waszego bliźniego.

Chcę wam pokazać, że to dokonuje się w Chrystusie, we Mnie, w całkowitym oddaniu.

Nie trzeba się bać, w jaki sposób! Ten świat żyje w strachu, w niepokoju! Jest tyle przemocy!

Jest tyle zranień w waszych rodzinach! Przynieście im miłość!

Kiedy nosicie ich w sobie, sprawiacie, że oni zyskują łaski miłości: Ja jestem Mocą.

Popatrzcie, moje dzieci, ilu z was słucha Miłości?

Powiedziałem wam, że przychodzę mieszkać w waszym życiu: będziecie słuchać Miłości.

Ja dokonam waszego oddania się; pokażę wam, moje dzieci, jak cudownie jest żyć we Mnie,

nie martwić się, jakie będzie wasze życie, czy życie waszych dzieci, waszej rodziny:

wszystko będzie tylko oddaniem: Ja was wypełnię.

Wszystko musi się zacząć tutaj, teraz:

w chwili, gdy wypowiecie wasze tak: to jest działanie miłości w Woli Bożej.

Biorę was w Siebie: to Ja dokonuję tego działania dla was.

Przychodzę, abyście mogli odkryć Wolę Bożą: żyć w Bogu, jak wasi pierwsi rodzice przed grzechem.

Moje dzieci miłości, te słowa, które się zapisały w tej książce, są słowami Boga: one są żywe, są działaniem.

Wy tam rozpoznajecie wasze działanie, ponieważ Ja je nosiłem:

zaniosłem na śmierć wszystkie wasze niedoskonałości.

Kiedy jedno dziecko popełnia grzech, Ja, Bóg Wszechmogący, który nosiłem jego grzechy, obmyłem go moją Krwią,

Ja oczyściłem to dziecko, zanosząc na śmierć jego grzech:

to dziecko, dzięki swojemu szczeremu żalowi, jest wezwane stać się dzieckiem Woli Bożej:

        każdy z was rozpozna swoje własne działania;

        zobaczycie, moje dzieci, jak bardzo was kocham,

        jak was nosiłem

        i jak was noszę

Wzywam was do całkowitego oddania się dla was i dla nich.

To nie jest po to, aby was karcić, aby was osądzać, aby dać wam poznać, jak bardzo jesteście niewiernymi dziećmi:

och! moje dzieci miłości, wy znacie siebie!

Kiedy jeden z was popełnia winę względem Boga, to dziecko to wie, i Ja, w mojej miłości, daję mu łaski:

łaski, które dadzą mu poznać, że powinien przyjść do Mnie, aby otrzymać łaski siły, łaski oddania się, które będą prowadziły go do Miłości.

Moje istoty miłości, ona pisze dla was: to się dokonuje przez moc Ducha Świętego.

Tych, którzy dali swoje tak, Ja, Bóg Wszechmogący, otoczyłem ich moją miłością, prosząc ich, by słuchali Mnie,

i to jest po to, aby was przygotować do powrotu do siebie, w mojej Nowej Ziemi.

Wasz świat nauczył was słuchania ludzkich słów:

słuchacie radia, oglądacie telewizję; czytacie gazety, czasopisma, powieści:

        każdego dnia, moje dzieci, powtarzają wam słowa przeciwko waszemu bliźniemu;

        nauczono was stać się niezależnymi jedni od drugich, pragnąć żyć dla siebie;

        nauczono was opuszczać wasze dzieci;

        nauczono was, moje dzieci, słuchać tylko waszego ja, dając sobie samym władzę, zapominając, kim jestem, zapominając, że jesteście dziećmi Bożymi,

        i każdego dnia, dzieci ziemi pozwalają otaczać się przez to działanie, które nie jest miłością:

        to przez powtarzanie staliście się dziećmi dalekimi ode Mnie.

I Ja, Miłość, chcę wam pokazać, że was kocham.

Dużo orędzi było w obiegu.

Posługiwałem się wieloma dziećmi, i dzisiaj, moje dzieci, mówicie:

ależ jest ich zbyt wiele, już nie wiemy, które są prawdziwe, i zaczynacie czytać te orędzia mając w was wątpliwości;

oceniacie również wartość orędzia według tego, co czujecie.

Moje dzieci miłości, czy to pochodzi od woli Bożej, czy waszej?

Mówię do was, ponieważ was kocham.

Nie przestanę nigdy wam mówić, jak bardzo Mi na was zależy!

Słuchajcie dobrze, moje dzieci:

        Każde orędzie dane moim wysłannikom jest łaską dla was;

        kiedy Bóg mówi, każde słowo przynosi łaski;

        chcę was wypełnić moimi słowami miłości;

        chcę, abyście zrozumieli, moje dzieci, że zależy Mi na was.

        Nie było jednego orędzia, które nie byłoby w nas;

        wyważyliśmy każde słowo, aby było dla was działaniem miłości,  skonałe. imię. sercu  miłości, tego który dał

        ć łaskę siły, łaskę okarmiącym waszą duszę.

        Pozostawcie Nam sądzenie, co jest dobre dla was, dla waszej duszy.

Moje dzieci, kiedy oglądacie telewizję, macie wiele stacji; kiedy jedna emisja jest skończona, zmieniacie na następną, czasami zmieniacie kanał, i to dokonuje się każdego dnia.

Policzcie liczbę gazet, które podają komentarze, i wy je czytacie.

Wiadomości docierają do was każdego dnia, moje dzieci, i wy je słuchacie:

Piosenki, są w waszym życiu i wy je słuchacie, moje dzieci:

pozwalacie, że te dźwięki ogarniają was.

Ja chce nakarmić waszą duszę.

Kiedy czytacie orędzie pochodzące od posłańca, ono jest dla waszej duszy:

to wasza dusza karmi się moimi łaskami.

One pomogą wam oddać się, przekształcić was w dzieci Woli Bożej:

To jest działanie miłości.

Proszę was, moi ukochani, abyście nie krytykowali mojego pokarmu;

jeśli wasza ludzka wola prowadzi was do osądzania:

otóż, dajcie to Mnie, chcę wam pomóc, i jeśli taki posłaniec nie mówi tak, jak wy chcielibyście go usłyszeć:

dajcie go Mnie, Ja pomogę wam przyjąć go z waszą miłością, która jest moją miłością.

Nauczcie się oddawać: to jest pożywieniem.

Pozwólcie Mi napełnić was moimi słowami:

Ogłaszam wam czas miłości.

Nie krytykujcie się: kochajcie się:

To Miłość, która mówi w was.

Jestem jedyny, który może doprowadzić was do życia wiecznego.

Te orędzia, moje dzieci, są dla was;

posługuję się dziećmi takimi, jakimi są, i z wielką miłością przekształcam ich dla was.

Kochajcie ich, kochajcie się, kochajcie Mnie, kochajcie mój czyn miłości dla was.

Moje dzieci, tak wiele trzeba zmienić w waszym życiu!

Kocham was, to jest dla was:

«Miłości, Ja mówię w twoim sercu, przyjdź do Mnie, kocham cię takim, jaki jesteś, chcę, abyś był w moim Sercu.

Pozwól, abym wziął ciebie i jeśli masz rany, daj je Mnie.

Chcę złożyć w tobie balsami miłości.

Będziesz kochał siebie takiego, jaki jesteś, a Ja będę uważał na ciebie.

Chcę złożyć w tobie łaski, łaski światła, które pomogą ci powoli posuwać się naprzód: posuwać się w miłości.

Staniesz się dzieckiem: dzieckiem Woli Bożej.

Ponieważ cię kocham, chcę, abyś był dla Mnie.

Nie bój się, wszystko jest przygotowane dla ciebie.

Mój Ojciec, twój Ojciec, dał Mnie tobie, abym mógł zaprowadzić cię do Niego.

W ten sposób, razem będziemy posuwać się naprzód i Ja będę ciebie niósł, i kiedy będziesz miał dość siły, poproszę cię, czy mógłbyś Mi pomoc nieść tych, którzy opóźniają się, albowiem zbliża się światło.

Wkrótce wszystko będzie tylko miłością.

Trzeba, abyś był w Woli Bożej, aby zakosztować tej radości, którą będziesz czuł, kiedy zobaczysz Światłość.

Wszystko będzie dla ciebie radością.

W twoim całkowitym tak odkryjesz tę przeogromną radość.

Kocham cię. Chcę cię tylko dla Mnie.»

Moje dzieci miłości, wszystko jest w Bogu, pozwólcie oddać się mojej miłości: kocham was.

Proszę tego, który wypowiedział swoje tak miłości, tego, który dał swoje życie w Chrystusie, aby was zjednoczyć w Sercu mojej Matki i w Sercu

samej Miłości, o to, by was pobłogosławił.

Amen, moje dzieci!

 

Ojciec Martel: Panie Jezu, jesteśmy zgromadzeni w Twoim imieniu. Racz pobłogosławić wszystkich tu obecnych, daj im zdrowie duszy i ciała, racz pomagać im zawsze wypełniać Twoją Wolę przez tak, coraz bardziej doskonałe. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen!