Spotkanie miłości z działaniem Boga w Saint-Janvier de Mirabel, Qučbec,

przez swoje narzędzie, Dziewczynę mojej Woli w Jezusie.

 

2003-03-08

 

Jezus: Wszystko, co będziecie słyszeć jest chciane przez Boga: wszystko jest działaniem Boga.

Jestem ukochanym Słowem Ojca.

To dziecko jest wybrane przeze Mnie na ten czas łask;

wy, moje dzieci, wy wszyscy jesteście moimi wybranymi:

jesteście dziećmi Światłości dla waszych braci i waszych sióstr, którzy zapomnieli, kim byli.

Moje dzieci miłości, ten czas jest dla was, on was nauczy odkrycia się takimi, jakimi jesteście.

Nauczycie się siebie kochać, odkryjecie jak Bóg was kocha!

Moi kochani, skoro wasz Ojciec wybrał każdego spośród was, aby przyszedł na ten świat, On przejawił tym całą swoją miłość, abyście wy, byli wszystkim dla Niego.

Wy pochodzicie od Niego i On was chce: jesteście Jego dziećmi.

Przez Miłość przyszliście na ten świat;

On tchnął w Adama swoje Życie i Jego Życie jest w każdym z was: wy wszyscy jesteście Jego ukochanymi.

Przez nieposłuszeństwo (człowieka), Ja, Jego ukochany Syn, przyszedłem na ten świat, aby wziąć wszystko to, co zrobiliście przeciwko Jego miłości, i Ja to zaprowadziłem na śmierć, gdyż moja miłość do mojego Ojca jest nie do określenia.

Nie znacie słów, moje dzieci, ażeby opisać moją miłość dla mojego Ojca:

ona jest tak mocna, ona jest tak niezmienna, tak ogromna, że nasza miłość uczyniła Ducha Świętego.

Czy możecie uzmysłowić sobie, że macie część tej miłości w sobie?

Wy macie miłość Boga: ona jest tak potężna, ta miłość w was!

Przyszliście na ten świat ignorując ten skarb.

Ten świat zapomniał, że jest miłością i dawno przed wami, inne dzieci zdążały do przodu, nie korzystając z tej miłości; ale Ja, Bóg Wszechmogący, sprawiłem, że w ten sposób wy nie zapomnicie tej miłości, która jest w was.

Ja pobudziłem dzieci do oddawania się, do zapominania o sobie, do ofiarowania się, przemieniając je w istoty dające, tak jak Ja się oddałem.

Nosiłem ich w sobie i pokazałem im, jaka ogromna była moja miłość dla każdego z was.

Te dzieci miały jeden cel: wszystko dać Jezusowi Miłości, aby pragnąć czynić tylko Jego Wolę

dla każdego z was.

Moje kochane dzieci, to narzędzie jest jednym pomiędzy wieloma innymi dziećmi miłości;

oni są wszyscy świadkami obecności Boga w nich, a wy, moi ukochani, wy jesteście w nich:

przeze Mnie, oni was wszystkich noszą.

Daję łaski tym dzieciom, ażebyście wy, wy mogli korzystać z tych łask miłości, z tych łask oddawania się,

abyście wy także, wy, mogli oddawać się waszemu Bogu, nie na wasz sposób, ale na mój:

         będąc tylko miłością,

         odkrywając Miłość, która w was żyje,

         wiedząc, że jesteście dziećmi stworzonymi, by kochać i być kochanymi.

Ja chcę wam odkryć prawdziwą wartość waszego życia na ziemi:

należycie do Boga, jesteście stworzeni, by kochać i być kochanymi.

Wasze cierpienia, wasze choroby, wasze obawy, wasze wątpliwości, wasze niepokoje, wasze niepewności:

to wszystko jest powodem zła; zło mieszka wspólnie z wami, moje dzieci.

Wszyscy jesteście moim ukochanymi i to przeze Mnie odkryjecie,

że jesteście istotami miłości, dziećmi Boga: mojego Ojca.

Ten świat może szukać, jak odkryć recepty na bycie szczęśliwym:

może szukać, znajdzie je, jeśli wejdzie tylko w siebie: tam, gdzie Ja, Ja jestem.

To właśnie w oddaniu się Bogu, te dzieci tego świata odkryją receptę na prawdziwe szczęście:

to szczęście, które będzie wieczne.

Ja nie jestem Bogiem jednego dnia: jestem Bogiem Wiecznym.

We Mnie nie ma błędu: nie ma fałszu.

Kiedy odkryje się, że Bóg to jest czułość, łagodność, uprzejmość, miłosierdzie:

pozwoli się wejść w Jego miłość, bez niepokojenia się, bez stawiania sobie pytań.

Słuchajcie waszego serca:

w tej chwili ono słyszy Boga, który mówi do niego.

Wasza dusza otrzymuje łaski miłości:

pozwólcie się karmić.

Tylko Ja mogę tego dokonać, żaden człowiek nie może wytworzyć w was tego pokoju.

Wszystko jest tylko czułością we Mnie:

oddałem moje życie za was,

pozwoliłem płynąć mojej Drogocennej Krwi, aby was ocalić od śmierci wiecznej:

wszystko było chciane przez mojego Ojca.

Moje tak było w Jego tak: ono spowodowało, że wytrysnęło tak miłości.

To tak było wypowiedziane przez dziecko wybrane od całych wieków,

zanim Ja przyszedłem na świat.

To czyste Dziecko jest dzieckiem ziemi, najpiękniejsza między pięknymi;

nie ma większego ni piękniejszego nad Jej tak, które było wypowiedziane przez Maryję, moją Matkę;

Ona jest waszym ziemskim modelem tak dla Miłości.

Moje dzieci miłości, idźcie czerpać w Niej Jej łaski. Jest tyle smaków, rozkoszy w tak mojej Matki!

Syn Boga przyszedł zamieszkać w Jej łonie, On przyniósł temu światu Boskie tak:

Ona nosiła w Niej boskie tak.

Jak wielkie jest tak mojej Matki!

Idźcie do mojej Matki, zobaczycie, że wasze oddanie będzie łatwiejsze.

Ona nie ustaje wstawiać się za wami, zna was wszystkich, wszystkich was nosiła w sobie.

W chwili tego tak miłości, począłem się w Niej przez Ducha Świętego.

Nosiłem was wszystkich i moja Matka was wszystkich nosiła.

Ona jest błogosławiona, w której Bóg złożył wszystkie swoje upodobania.

Błogosławiona jest Dziewica Maryja! Ona jest waszą Matką.

To dla was Ja mówię, aby wam odkryć skarb, którym jest moja Matka.

Możecie szukać wszędzie, nie znajdziecie niczego podobnego: wszystko jest w Niej doskonałe.

Zamieszkałem w doskonałości na ziemi i tylko w mojej Matce ją znalazłem.

Ja, Jesus Miłości, mieszkam w was, jestem w każdym z was;

nie znalazłem doskonałości takiej, jaką znalazłem w mojej Matce:

Miłość waszej Matki jest taka ogromna.

Ten czas was przygotowuje na przyjście Jej Syna w chwale, w was.

Przychodzę zamieszkać serca wszystkich dzieci ziemi;

nie przychodzę, aby wam powiedzieć, że to jest koniec świata, przychodzę by wam powiedzieć, że czas miłości przychodzi dla was:

gdzie zło zniknie z waszych serc.

         Nie będzie więcej chorób dla was, strachu, trwogi, niepokoju;

         będzie radość, będzie miłość, będzie dzielenie się;

         moje dzieci nauczą się dawać miłość jedni drugim;

         pary małżeńskie będą złączone, by stanowić jedno,

         dzieci odkryją ciepło domowego ogniska, czułość, miłość,

         moje dzieci na ziemi obdarzą się miłością,

         nie będzie więcej przemocy:

         moje dzieci, poznacie pokój na ziemi.

Nie przychodzę wam ogłaszać utopii, jestem Prawdą, wszystko we Mnie jest tylko Czystością.

Oświadczam przez to narzędzie miłości, że wszystko pochodzi od Nas, Trójcy.

Wszystkie słowa wypowiedziane przez ludzi w ich woli, nie przynoszą łaski: moje słowo jest prawdą.

Ogłosiłem w mojej Ewangelii, że poznacie Królestwo mojego Ojca;

przypominacie sobie, że nauczyłem moich apostołów „Ojcze Nasz”,

wy, moje drogie dzieci, wy wypowiadacie każdego dnia „Przyjdź królestwo Twoje na ziemię”:

moje dzieci miłości, królestwo pokoju i radości przychodzi i wy poznacie miłość.

To właśnie w wyrzeczeniu się waszej ludzkiej woli, wszystko się wypełni.

Kiedy Adam i Ewa byli w raju, poznali te radości, widzieli moje rozkosze dla nich, ale byli nieposłuszni Bogu; woleli stać się, jak mali bogowie, chcąc wiedzieć, co jest dobre i co jest złe; nie oddając wszystkiego w Bogu: dali sobie prawo.

Moi ukochani, przygotowuję wasze serce do wielkiego pytania:

zapytam wszystkie dzieci na ziemi, czy chcą żyć w Woli Bożej, wypowiadając ich tak dla Miłości:

każdy z nich będzie musiał wybrać.

Ten czas, w którym żyjecie, służy do przygotowania was na to pytanie.

Idąc w kierunku mojej Matki, otrzymacie łaski, łaski miłości, łaski oddawania się;

to Ona prowadzi was za rękę do swego Syna;

Ja, Ja was przemienię w dzieci miłości.

Przez moje łaski nauczycie oddawania się, odkrywania prawdziwej wartości waszego życia na ziemi.

Kiedy nauczy się odkrywania jak Miłość nas kocha:

nauczy się odkrywania, że Bóg chce, aby się kochało i kiedy kocha się:

nauczy się także odkrywać naszych braci i nasze siostry z naszą miłością, kochając ich takimi, jakimi oni są, modląc się za nich, oddając ich Bogu.

To są wasze tak dla Miłości, które pomogą tym dzieciom wypowiedzieć ich tak dla Miłości.

Wszystko jest w spełnianiu się dzieła mojego Ojca.

Gdy On wypowiedział swoje tak, Syn wypowiedział swoje tak i od tej chwili, przygotowanie do miłości zaczęło się.

On zaczął, zanim pojawiliście się na ziemi;

wszystko odbyło się w Woli Bożej:

to jest działanie miłości.

Bóg jest Miłością, nie może przestać dawać, gdyż jest cały miłością, a wy, moje dzieci, wy także nie możecie przestać prosić o miłość, gdyż jesteście ich ukochanymi:

jesteście stworzeni, aby żyć w świecie, w którym będzie tylko miłość.

Spójrzcie na wasze życie:

         cierpicie,

         znacie choroby,

         wasz charakter rozwinął w was tyle nieznanych słabości;

         reagujecie na słowa pochodzące od waszego bliźniego:

         one rozbudzają w was nieznane emocje.

Ja, który znam was lepiej niż wy, przychodzę poprzez to narzędzie miłości pouczać was o waszym wewnętrznym zachowaniu.

Znacie waszą stronę zewnętrzną! Kto z was nie uświadamia sobie:

że jest rozgniewany,

że jest smutny, zazdrosny, leniwy, łakomy, skąpy?

Och! moje dzieci miłości, każdy z was wie, gdy robi źle.

Przychodzę, poprzez moje pisma, odkryć wam wasze wnętrze.

Znam lepiej niż wy wasze życie, ono zaczęło się od grzechu nieposłuszeństwa:

nosicie w sobie wszystkie dzieci, ponieważ Ja jestem w was.

 

Nie, moje dzieci, beze Mnie nie moglibyście być żyjącymi.

To życie, które jest w was sprawia, że żyjecie.

Wasza dusza jest życiem: ona pochodzi od Boga, ona jest Boska.

Wasze ciało zostało wam dane, ażeby was prowadzić na ziemi: ono jest tylko materią;

to wasza dusza jest życiem:

to ona, która otrzymuje pokarm od Boga i która daje waszemu ciału to, co mu jest potrzebne, aby żyć, jak dzieci Boga.

Zobaczcie, jak wasza dusza ma mało pokarmu!

Do was należy wybór, by przyjść do Mnie, Jezusa.

Jesteście dziećmi wolnymi, Bóg was stworzył wolnymi i to w tej wolności chcę, abyście żyli dla wieczności, w miłości.

Te nauki były wam przekazane przez apostołów, przez moich uczniów, przez wybranych:

one są tylko przypomnieniem.

Ale widzicie, wasz świat potrzebuje światła, on żyje w ciemnościach, i dlatego polecam pisać temu dziecku, które się oddało całkowicie przez miłość dla was.

Ona Mnie błagała, abym zamieszkał w sercach, krzyczała do mojego Ojca, cierpiała.

To My, Trójca, daliśmy jej miłość i ta miłość: to byliście wy.

Jej droga na ziemi była przygotowana przez Nas, ponieważ My znaliśmy jej tak, zanim ona je wymówiła,

i my znamy wszystkie wasze tak.

Wy jesteście dziećmi wybranymi dla waszych braci i dla waszych sióstr.

Te tomy są Światłem, trzeba (je) spożywać: to jest manna, która przychodzi z Nieba.

Karmiłem mój lud na pustyni, gdyż bez Boga, nie mogliby przeżyć tych wszystkich lat w tym jałowym miejscu bez pokarmu, bez wody, i wy, moje dzieci, wy żyjecie bez miłości, bez łask!

To jest manna dla was, to jest manna dla waszych dzieci, dla waszych braci i waszych sióstr:

wszystko było chciane przez Nas, gdyż ten świat bez Nas umrze,

 i Ja, Jezus Miłości, chcę was wszystkich.

Spójrzcie na Mnie na Krzyżu!

Każde działanie jest oddawaniem się.

Nosiłem was wszystkich, byliście wszyscy we Mnie.

Przedstawiłem się mojemu Ojcu w tym oddaniu, dając wam świadectwo miłości Syna dla swojego Ojca.

Wy wszyscy byliście w tym oddaniu: to działanie miłości jest od nas, Trójcy.

A teraz wy, wy sami wejdźcie w to całkowite oddanie się.

To Ja sam sprawię, że pozwolicie się przemienić: przez moje łaski miłości, moje łaski potęgi, siły.

Odkryjecie, że wasi bracia i wasze siostry są miłością, ponieważ jestem w nich, żyję w nich.

Ani jedno słowo od was, które nie będzie miłością nie pokaże wam, że jesteście miłością.

Gdy będziecie w moim działaniu miłości, powoli, nauczę was kochać, kochać siebie, kochać waszego bliźniego, i kiedy, moje dzieci, będziecie mówić przeciwko waszemu bliźniemu, będzie w was coś, co się obudzi.

Będziecie świadomi waszych słów i, dzięki moim łaskom, pójdziecie, do mojego kapłana prosić Jezusa o przebaczenie, Mnie, który jestem w tym kapłanie,

i wasze wnętrze otrzyma łaski uświęcenia, wasza dusza otrzyma łaski miłości.

Będziecie mieć pragnienie mojej miłości i przyjdziecie na mszę świętą, aby odkryć waszą miłość dla Boga; oddacie się wiedząc, że to jest Jezus, który daje się wam w Eucharystii, i poprzez ręce mojego świętego syna: otrzymacie Miłość.

To są działania przygotowane dla was i kiedy będziecie w tym działaniu miłości, nastąpią przemiany:

będziecie postępować, moje dzieci, w działaniu Boga, i już nie w waszym działaniu.

Powoli, oddacie Mi waszą ludzka wolę z radością, ponieważ będziecie odkrywać pokój;

będziecie spoglądać na waszych braci i wasze siostry z miłością, już nie z waszą ludzką wolą;

będziecie patrzeć na mojego kapłana, mojego ulubionego Syna, moimi oczami, bo oni zostali wybrani, aby karmić was moimi łaskami.

Czy wiecie, że moja Matka ma szczególne upodobanie dla swoich synów, bo Ona wie, że oni reprezentują Jej Syna na ziemi wobec was;

Ona staje blisko nich w chwili, kiedy sprawują mszę:

moja Matka jest blisko wszystkich Jej synów.

Uświadomcie sobie to działanie miłości i noście je w waszych sercach: to Ja, Jezus, was o to proszę.

Dzieci miłości, przyjmijcie przez mojego wybranego syna, moje błogosławieństwo.

Amen, moje dzieci.

 

Ksiądz Claude Charon: Niech Bóg Wszechmogący was błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty.

 

Wszyscy: Amen!